Informatii teze doctorat

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA UNOR CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR REALIZATE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE -

Rezumatul tezei - RO - ENG   Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: DRĂGHICI I. CONSTANTIN   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Florian DRĂGĂNESCU

Data susţinerii publice: 07.07.2017

Sala: CK 104 din cadrul facultatii de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 09.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Marian GHEORGHE -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Florian DRĂGĂNESCU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Octavian BOLOGA -    CV

Prof.dr.ing. Viorel PĂUNOIU -    CV

Prof.dr.ing. Mihail PURCĂREA-    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

MECANISME AUXILIARE ALE AUTOVEHICULELOR/AUXILIARY MECHANISMS FROM MOTOR VEHICLES -

Rezumatul tezei - RO - ENG   Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: VELIȘCU VIORICA   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Păun ANTONESCU

Data susţinerii publice: 11.07.2017

Sala: JC110 din cadrul facultatii de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Miron ZAPCIU -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Păun ANTONESCU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU -    CV

Prof.dr.ing. Victor OȚĂT -    CV

Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRĂSCU-    CV


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

MODELE DE ANALIZĂ ȘI PREVENȚIE ÎN MENTENANȚA PROACTIVĂ / MODELS OF ANALYSIS AND PREVENTION IN PROACTIVE MAINTENANCE -

Rezumatul tezei - RO - ENG   Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: TURCU ELISABETA   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Corneliu NEAGU

Data susţinerii publice: 30.06.2016

Sala: CB 015 din cadrul facultatii de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Corneliu NEAGU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Cosmin DOBRIN -    CV

Prof.dr.ing. Remus ZĂGAN -    CV

Prof.dr.ing. Constantin MILITARU-    CV


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA DOPANŢILOR ASUPRA PROPRIETĂŢILOR TERMICE ALE UNOR OXIZI COMPLECŞI NANOSTRUCTURAŢI CU APLICAŢII PENTRU MEDIU ŞI ENERGIE VERDE / STUDIES AND RESEARCHES CONCERNING THE INFLUENCE OF DOPING AGENTS ON THERMAL PROPERTIES OF COMPLEX NANOSTRUCTURED OXIDES WITH APPLICATIONS FOR ENVIRONMENT AND GREEN ENERGY -

Rezumatul tezei - RO - ENG   Rezumat RO   Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: TUDOR IOAN - ALBERT   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIA MATERIALELOR

Conducator științific: Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU

Data susţinerii publice: 13.07.2017

Sala: JF004 din cadrul facultatii de Știința și Ingineria Materialelor, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. RODICA-MARIANA ION -    CV

Prof.dr.ing. CONSTANTIN BACIU -    CV

Prof.dr.ing. ECATERINA MIHAI-    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

STUDII ELECTROCHIMICE ȘI SPECTRALE ASUPRA UNOR PIROLOPIRIMIDINE / SPECTRAL AND ELECTROCHEMICAL STUDIES OF SEVERAL PYRROLOPYRIMIDINES WATERS -

Rezumatul tezei - RO - ENG    Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: TATU MARIAN-LAURENȚIU   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ELEONORA-MIHAELA UNGUREANU

Data susţinerii publice: 12.09.2017

Sala: D 108 din cadrul facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. TEODOR VIȘAN -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. ELEONORA-MIHAELA UNGUREANU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. ELENA DIACU -    CV

Prof.dr.ing. GABRIELA STANCIU -    CV

Prof.dr.ing. LUCIA MUTIHAC-    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

CONTRIBUȚII TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND STUDIUL COMPORTĂRII TERMICE A SISTEMULUI DE RĂCIRE AL PROCESORULUI CALCULATOARELOR / THEORETIC AND EXPERIMENTAL CONTRIBUTIONS REGARDING HEATING BEHAVIOUR SURVEY OF THE CPU COOLING SYSTEMS -

Rezumatul tezei - RO - ENG    Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: TĂRĂBUȚĂ Doina (ENE) -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Gabriel Marius DUMITRU

Data susţinerii publice: 13.07.2017

Sala: CB 213 din cadrul facultatii de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Gabriel Marius DUMITRU  CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Vladimir MĂRĂSCU-KLEIN -    CV

Prof.dr.ing. Constantin BUZATU -    CV

Prof.dr.ing. Sergiu ILIESCU-    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL COMPORTĂRII MATERIALELOR DE STRUCTURĂ DIN ZONA ACTIVĂ A REACTOARELOR NUCLEARE/ CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE STRUCTURAL MATERIALS BEHAVIOR FROM THE ACTIVE AREA OF NUCLEAR REACTORS -

Rezumatul tezei - RO - ENG    Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: IONESCU SILVIU - IONUȚ -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ILIE PRISECARU

Data susţinerii publice: 22.06.2017

Sala: Biblioteca U.P.B. etaj II, ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN – ALEXANDRU BADEA -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. ILIE PRISECARU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. DANIEL DUPLEAC -    CV

Prof.dr.ing. CSABA ROTH -    CV

Prof.dr.ing. IOAN ȘTEFĂNESCU-    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

CERCETĂRI PRIVIND ASISTENŢA DECIZIEI ÎN ACTIVITĂŢILE DE MENTENANŢĂ A ECHIPAMENTELOR / RESEARCH ON DECISION SUPPORT IN MAINTENANCE ACTIVITIES FOR EQUIPMENT -

Rezumatul tezei - RO - ENG    Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: PĂUNESCU C. Ionel -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Ștefan VELICU

Data susţinerii publice: 21.09.2017

Sala: CB 110 din cadrul facultatii de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Adrian NICOLESCU -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Ștefan VELICU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Octavian BOLOGA -    CV

Prof.dr.ing. Lidia NICULIȚĂ -    CV

Prof.dr.ing. Tom SAVU-    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

PROCESE DE PRELUCRARE SI CARACTERIZARE A NANOCOMPOZITELOR POLIMERICE PE BAZA DE GRAFENA / MANUFACTURING PROCESSES AND CHARACTERIZATION OF POLYMER NANOCOMPOSITES BASED ON GRAPHENE -

Rezumatul tezei - RO - ENG   Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: OBREJA ALEXANDRU COSMIN -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. HORIA IOVU

Data susţinerii publice: 27.07.2017

Sala: AO din cadrul facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ALINA CATRINEL ION -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. HORIA IOVU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. MARIA MAGDALENA ZAHARESCU -    CV

Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU -    CV

Prof.dr.ing. MIRCEA DRAGOMAN-    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

OPTIMIZAREA BOBINELOR CUPLATE MAGNETIC FOLOSITE ÎN TRANSFERUL WIRELESS AL PUTERII ELECTROMAGNETICE / MAGNETICALLY COUPLED RESONATOR COILS OPTIMIZATION USED IN WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEMS -

Rezumatul tezei - RO - ENG   Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: IORDACHE MARIA - LAVINIA (BOBARU) -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. MIHAI IORDACHE

Data susţinerii publice: 07.09.2017

Sala: EA 119 din cadrul facultatii de Inginerie Electrică, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. VALENTIN IONIȚĂ -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. MIHAI IORDACHE -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. NECULAI GALAN -    CV

Prof.dr.ing. ANDREI MARINESCU -    CV

Prof.dr.ing. LUCIAN MANDACHE -    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

CERCETĂRI TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE ASUPRA CURGERII FLUIDELOR POLIFAZATE PRIN STAŢIA DE EPURARE ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII ENERGETICE /THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE POLYPHASE FLUIDS THROUGH THE WASTEWATER TREATMENT PLANT IN ORDER TO OPTIMIZE ENERGY -

Rezumatul tezei - RO - ENG  Rezumat_RO.pdf  Rezumat_ENG.pdf

Numele şi prenumele doctorandului: IONESCU CORINA (BONCESCU) -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. DAN-NICULAE ROBESCU

Data susţinerii publice: 22.09.2017

Sala: Ela 024 din cadrul facultatii de Energetică, ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN-ALEXANDRU BADEA -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. DAN-NICULAE ROBESCU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. HORIA NECULA -    CV

Prof.dr.ing. ION MIREL -    CV

Prof.dr.ing. VIRGIL PETRESCU -    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

SENZORI PENTRU METALE BAZAȚI PE ELECTROZI MODIFICAȚI CU AZULENE PENTRU TESTAREA APELOR / SENSORS BASED ON AZULENE MODIFIED ELECTRODES FOR TESTING METALS IN
WATERS -

Rezumatul tezei - RO - ENG  Rezumat_RO.pdf  Rezumat_ENG.pdf

Numele şi prenumele doctorandului: ARNOLD GEORGIANA - LUIZA -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ELEONORA - MIHAELA UNGUREANU

Data susţinerii publice: 12.09.2017

Sala: D 108 din cadrul facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. TEODOR VIȘAN  -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. ELEONORA - MIHAELA UNGUREANU -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. ELENA DIACU -    CV

Prof.dr.ing. Habil RALUCA-IOANA VAN STADEN -    CV

Prof.dr.ing. ROBERT SĂNDULESCU -    CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

INFLUENȚA COMPOZIȚIEI GAZULUI INSUFLAT ÎN APĂ ASUPRA CONȚINUTULUI DE OXIGEN DIZOLVAT -

Rezumatul tezei - RO - ENG  Rezumat_RO.pdf Rezumat_ENG.pdf

Numele şi prenumele doctorandului: TĂNASE ELENA - BEATRICE -   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. NICOLAE BĂRAN

Data susţinerii publice: 12.09.2017

Sala: CG 037 din cadrul facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ALEXANDRU DOBROVICESCU -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. NICOLAE BĂRAN -   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. VALERIU PANAITESCU -    CV

Prof.dr.ing. GABRIEL IVAN -    CV

Prof.dr.ing. TUDORA CRISTESCU -    CV

 

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

INFLUENȚA ARHITECTURII GENERATOARELOR DE BULEFINE ASUPRA CREȘTERII CONCENTRAȚIEI DE OXIGEN DIZOLVAT ÎN APĂ -

Rezumatul tezei - RO - ENG   rezumat_RO.pdf,  rezumat_ENG.pdf

Numele şi prenumele doctorandului: MLISAN RASHA (CUSMA) -   CV

Domeniul de doctorat: ȘTIINȚE INGINEREȘTI 

Conducator științific: Prof.dr.ing. NICOLAE BĂRAN 

Data susţinerii publice: 11.09.2017

Sala: sala CG 037 din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, ora 12.00 

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU -   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. NICOLAE BĂRAN -   CV      

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. VALERIU PANAITESCU -   CV

Prof.dr.ing. GABRIEL IVAN -   CV

Prof.dr.ing. TUDORA CRISTESCU -   CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

Caracterizarea și modelarea reologică a fluidelor utilizateîn inginerie biomedicală / Rheological characterization and modelling offluids used in biomedical engineering -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: ȚURCANU MIHAELA

Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICĂ 

Conducator științific: Prof.dr.ing. CORNELIU BĂLAN

Data susţinerii publice: 12.01.2017

Sala: sala de Consiliu din cadrul Bibliotecii U.P.B., ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN – ALEXANDRU BADEA - cv

Conducător științific:  Prof.dr.ing. CORNELIU BĂLAN - cv

Membrii comisiei: C.S.I.dr. MARIA BERCEA -   cv

C.S.I.dr.fiz. MIHAELA GHEORGHIU -   cv

Conf.dr.ing. DIANA BROBOANĂ -   cv

Prof.dr.ing. CRISPULO GALLEGOS -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

Contribuții la studiul proceselor de expulzare prin medii complexe / Contributions to the study of squeeze flow through complex

media -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: TURTOI PETRICĂ

Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICĂ

Conducator științific: Prof. dr.ing. MIRCEA D. PASCOVICI  

Data susţinerii publice: 26.01.2016

Sala: CG 022, ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ALEXANDRU DOBROVICESCU - cv

Conducător științific: Prof. dr.ing. MIRCEA D. PASCOVICI - cv 

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. AURELIAN FĂTU -   cv

Prof.dr.ing. ILIE MUSCĂ -   cv

Prof.dr.ing. TRAIAN CICONE -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM MECATRONIC MODULAR DESTINAT NANOSATELIȚILOR PENTRU ORBITE DIN ZONA 200-2500KM / RESEARCH ON MANUFACTURING A MODULAR MECHATRONIC SYSTEM FOR NANOSATELLITES OF 200-2500KM ORBITS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: TOTU MIHAI

Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICĂ

Conducator științific: Prof. dr.ing. OCTAVIAN DONȚU

Data susţinerii publice: 16.03.2017

Sala: CH 303, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ALEXANDRU DOBROVICESCU - cv

Conducător științific: Prof. dr.ing. OCTAVIAN DONȚU - cv 

Membrii comisiei: Prof.dr. STERGIOS GANATSIOS - cv

Prof.dr.ing. CĂTĂLIN ALEXANDRU - cv

Prof.dr.ing. DANIEL COMEAGĂ - cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

APLICAȚII ALE CÂMPURILOR ALEATOARE MARKOV ÎN INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ / MARKOV RANDOM FIELDS MODELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: ȚOCA COSMIN

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducator științific: Prof.dr.ing. DAN ALEXANDRU STOICHESCU

Data susţinerii publice: 15.05.2017

Sala: B 025, ora 12.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. DAN ALEXANDRU STOICHESCU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI ALEXANDRU CIUC - cv

Prof.dr.ing. CRISTIAN GRAVA -   cv

Prof.dr.ing. LAURENȚIU - MIHAIL IVANOVICI - cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

METODE SI ALGORITMI PENTRU EXTRAGEREA DE TRĂSĂTURI ȘI ANALIZA SEMANTICĂ A IMAGINILOR RADAR CU APERTURĂ SINTETICĂ POLARIMETRICE DE FOARTE ÎNALTĂ REZOLUȚIE / METHODS AND ALGORITHMS FOR FEATURE EXTRACTION AND SEMANTIC ANALYSIS OF VERY HIGH RESOLUTION POLARIMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR IMAGES - rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: TĂNASE RADU

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducatori științifici: Prof.dr.ing. MIHAI DATCU

                                Col.(r) prof.dr.ing. DAN RĂDUCANU

Data susţinerii publice: 1.02.2017

Sala: A103, ora 15.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Conducători științifici: Prof.dr.ing. MIHAI DATCU -   cv

                                Col.(r) prof.dr.ing. DAN RĂDUCANU -   cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI CIUC -   cv

Prof.dr.ing. ALEXANDRU BADEA -   cv

Mr.conf.dr.ing. CRISTIAN MOLDER -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

STUDII ASUPRA LIMITELOR ȘI PARAMETRILOR DE FUNCȚIONARE A MATERIALELOR SUPRACONDUCTOARE DE ÎNALTĂ TEMPERATURĂ (HTS) UTILIZATE ÎN GENERATOARE ELECTRICE SUPRACONDUCTOARE / STUDIES ON LIMITS AND OPERATING PARAMETERS OF HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTING (HTS) MATERIALS USED IN SUPERCONDUCTING ELECTRICAL GENERATORS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: STOICA VICTOR

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRICĂ

Conducator științific: Prof.dr.fiz. DOINA-ELENA GAVRILĂ

Data susţinerii publice: 19.05.2017

Sala: EA 119, ora 10.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI IORDACHE - cv

Conducător științific: Prof.dr.fiz. DOINA-ELENA GAVRILĂ - cv

Membrii comisiei: C.S.I dr.ing. FLORIN TEODOR TĂNĂSESCU - cv

C.S.I dr.ing. ION DOBRIN -   cv

Prof.Emerit dr. CORNELIA MOȚOC -   cv


 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul 

 

ANALIZA COMPLEXITĂȚII TEXTUALE ȘI A EVOLUȚIEI ÎN TIMP ÎN MEDII VIRTUALE COLABORATIVE / ANALYZING TEXT COMPLEXITY AND TIMELINE EVOLUTION IN

VIRTUAL COLLABORATION ENVIRONMENTS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: STAVARACHE LUCIA-LARISE

Domeniul de doctorat: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Conducator științific: Prof.dr.ing. STEFAN TRAUSAN-MATU

Data susţinerii publice: 26.09.2016

Sala: sala de Consiliu din cadrul facultatii de Automatica si Calculatoare, ora 13.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. STEFAN TRAUSAN-MATU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr. PHILIPPE DESSUS -   cv

Dr. ing. NICOLAE NISTOR -    cv

Prof.dr.ing. FLORIN RADULESCU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

Nanoparticule magnetice utilizate în separarea unor poluanţi chimici şi biologici / Magnetic nanoparticles used in chemical and biological pollutants separation -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: SLAVE M. DUMITRA – DANIELA (CLEJ)

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR

Data susţinerii publice: 24.02.2017

Sala: L 106, ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GABRIEL LUCIAN RADU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. RODICA MARIANA ION -   cv

Prof.dr.ing. OVIDIU POPA -   cv

Conf.dr.ing. MIHAELA EMANUELA CRĂCIUN -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

Contributions on Development of the Health Applications based on Mobile and Wireless Devices / Contribuții la Dezvoltarea Aplicatiilor Medicale Utlizând Dispzitive Mobile și Wireless -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: AL-JEWARI RASHA TALAL HAMEED

Domeniul de doctorat: CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Conducator științific: Prof.dr.ing. NICOLAE ȚĂPUȘ

Data susţinerii publice: 16.02.2017 

Sala: PRECIS 105, ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. NICOLAE ȚĂPUȘ - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. VICTOR PATRICIU -   cv

Prof.dr. ION SMEUREANU -   cv

Prof.dr. NIRVANA POPESCU -   cvIn cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ARHITECTURI DE AMPLIFICATOARE DE PRECIZIE PENTRU MĂSURAREA CURENTULUI CU GAMA EXTINSĂ A MODULUI COMUN / PRECISION CURRENT SENSE AMPLIFIERS ARCHITECTURES WITH EXTENDED COMMON MODE RANGE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: PUȘCAȘU E. RĂZVAN

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU

Data susţinerii publice: 31.03.2017

Sala: B025 - ora 10.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ION MARGHESCU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. LIVIU GORAȘ -   cv

Conf.dr.ing. MARIUS NEAG -   cv

Conf.dr.ing. FLORIN DRĂGHICI -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CAPABILIȚI DINAMICE PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR COMPLEXE / DYNAMIC CAPABILITIES TO MANAGE COMPLEX SITUATIONS - rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: PULFER ROLAND

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ADRIAN GHEORGHE

Data susţinerii publice: 18.07.2016

Sala: Sala Senatului - Rectorat  

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. SORIN IONESCU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. ADRIAN GHEORGHE - cv

Membrii comisiei: C.S.I dr.ing. DOINA BANCIU -   cv

Prof.dr. MIHAI KORKA -   cv

Prof.dr.ing.ec. CEZAR SCARLAT -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE CMOS CU PERFORMANȚE ÎMBUNĂTĂȚITE / CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF CMOS INTEGRATED CIRCUITS WITH IMPROVED PERFORMANCE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: PROFIRESCU OVIDIU - GEORGE

Domeniul de doctorat: NGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducator științific: Prof.dr.ing. MIRCEA BODEA

Data susţinerii publice: 3.03.2017

Sala: B 025 - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. MIRCEA BODEA - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. LIDIA DOBRESCU -   cv

C.S.I dr. RALUCA MULLER -   cv

Prof.dr.fiz. EUGEN ȘTEFAN LAKATOS -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA ANALIZA RADIOFARMACEUTICELOR PENTRU DIAGNOSTICARE PRIN TOMOGRAFIE CU EMISIE DE POZITRONI UTILIZÂND METODE COMPLEXE CHIMICE SI RADIOCHIMICE / CONTRIBUTIONS TO THE ANALYSIS OF RADIOPHARMACEUTICALS FOR DIAGNOSIS BY POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY, USING COMPLEX CHEMICAL AND RADIOCHEMICAL METHODS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: POPESCU MIRELA – CLAUDIA (MIHON)

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. VASILE LAVRIC

Data susţinerii publice: 24.02.2017

Sala: D 018  - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. IOAN CĂLINESCU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. VASILE LAVRIC - cv

Membrii comisiei: Prof.dr. DOINA DRĂGĂNESCU -   cv

Prof. dr.ing. ALINA CATRINEL ION -   cv

C.S.II.dr. CRISTIAN POSTOLACHE -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ULEIURI NATURALE ȘI COMPUȘI POLIFENOLICI CU UTILIZĂRI CA SUPLIMENTE ALIMENTARE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: POPESCU ANA-MARIA (GĂLAN)

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. IOAN CĂLINESCU

Data susţinerii publice: 31.03.2017

Sala: D 018  - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIRCEA TEODORESCU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. IOAN CĂLINESCU - cv

Membrii comisiei: C.S.I.dr.ing. DIANA MARTIN -   cv

C.S.I.dr.ing. EMIL STEPAN -   cv

Prof.dr.ing. DAN EDUARD MIHĂESCU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ELECTROZI MODIFICATI CHIMIC PE BAZĂ DE DERIVAȚI DE 5-[(AZULEN-1-IL) METILEN]-2-TIOXOTIAZOLIDIN-4-ONĂ PENTRU DETECȚIA IONILOR DE METALE GRELE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: POP MARIA - DANIELA

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ELEONORA - MIHAELA UNGUREANU

Data susţinerii publice: 27.03.2017

Sala: D 018  - ora 11.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. TEODOR VIȘAN - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. ELEONORA - MIHAELA UNGUREANU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr. GABRIELA STANCIU -   cv

Prof.dr.chim. FLORENTINA - DANIELA MUNTEANU -  cv

Prof.dr. ELENA DIACU -   cv

 

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

MATERIALE COMPOZITE AVANSATE / ADVANCED COMPOSITE MATERIALS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: PELIN GEORGE

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU

Data susţinerii publice: 5.04.2017

Sala: D 018  - ora 16.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. VASILE LAVRIC - cv 

Conducător științific: Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU - cv 

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. MARIA GHEORGHE -   cv

C.S. I dr.ing. CATALIN NAE -   cv

Conf.dr.ing. ANTON FICAI-   cv

 

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

TRATAREA BIOLOGICĂ A APELOR DIN SURSE SUBTERANE IN VEDEREA POTABILIZĂRII / BIOLOGICAL TREATMENT OF GROUNDWATER INTENDED TO HUMAN CONSUMPTION  -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: PĂTROESCU ION VIOREL

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHIȚA JINESCU

Data susţinerii publice: 10.03.2017

Sala: D 018  - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. TĂNASE DOBRE - cv

Conducător științific:  Prof.dr.ing. GHEORGHIȚA JINESCU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. ALEXANDRU WOINAROSCHY - cv

Prof. dr.ing. ILEANA DENISA NISTOR -   cv

Prof. dr.ing. ION ONUȚU - cv

 

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ALCHILAREA HIDROCARBURILOR AROMATICE CU ALCOOLI / ALCHILATION OF AROMATIC HYDROCARBONS WITH ALCOHOLS - rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: PARCIULEA ANCA - GABRIELA

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE HUBCA

Data susţinerii publice: 24.03.2017

Sala: A-3.2. - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIRCEA TEODORESCU - cv

Conducător științific:  Prof.dr.ing. GHEORGHE HUBCA - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. HORIA IOVU -   cv

C.S.I dr.ing. ANDREI SÂRBU -   cv

Conf.dr.ing. TRAIAN ROTARIU -   cv

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUTIONS IN WIREWLESS COMMUNICATION AND APPLICATION -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: OMAR ABDULWAHABE MOHAMAD

Domeniul de doctorat: CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Conducator științific: Prof.dr.ing. NICOLAE ȚĂPUȘ

Data susţinerii publice: 5 ianuarie 2017

Sala: 105, cladirea PRECIS - ora 11.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. THEODOR BORANGIU - cv

Conducător științific:  Prof.dr.ing. NICOLAE ȚĂPUȘ - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. VICTOR PATRICIU -   cv

Prof.dr. ION SMEUREANU -   cv

Prof.dr.ing. FLORICA MOLDOVEANU -   cv


 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUŢII ASUPRA PROCESELOR DE COMUTAŢIE ÎN REŢELELE DE CURENT CONTINUU TIP HVDC/CONTRIBUTIONS ON THE SWITCHING PROCESSE IN DIRECT CURRENT HVDC NETWORKS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: OLEȘ TILICĂ

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. DAN ALEXANDRU PAVELESCU

Data susţinerii publice: 28.03.2017

Sala: EA 119- ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. OCTAVIAN MIHAI GHIȚĂ - cv

Conducător științific:  Prof.dr.ing. DAN ALEXANDRU PAVELESCU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. SMARANDA NIȚU -   cv

Prof.dr.ing. NICOLAE VASILE -   cv

C.S.I dr.ing. GHEORGHE DUMITRESCU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

Research concerning the possibility to obtain Al alloy castings with Al-SiCp composite skin / Cercetări privind posibilitatea obținerii pieselor turnate din aliaj de aluminiu cu strat superficial din compozit Al-SiCp - r  ezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: ISMAEL MUNA N. ISMAEL

Domeniul de doctorat: INGINERIA MATERIALELOR

Conducator științific: Prof.dr.ing. MIHAI CHIȘAMERA

Data susţinerii publice: 9.01.2017

Sala: JG 009 - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU - cv

Conducător științific:  Prof.dr.ing. MIHAI CHIȘAMERA - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. AUREL CRIȘAN -   cv

Prof.dr. BELA VARGA -   cv

Prof.dr.ing. GIGEL NEAGU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ANALYSIS OF RHETORICAL ALTRUISTIC, CONVERGENT AND DIVERGENT DIMENSIONS IN CSCL CHATS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: MOHAMMAD HAMAD KRAYYEM ALLAYMOUN

Domeniul de doctorat: CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Conducator științific: Prof.dr.ing. STEFAN TRAUSAN-MATU

Data susţinerii publice: 24 octombrie 2016

Sala: ED 109 - ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. STEFAN TRAUSAN-MATU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. FLORICA MOLDOVEANU -   cv

Prof.dr.ing. COSTIN BADICA -   cv

C.S. I dr. COSTIN PRIBEANU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

Investigații teoretice și experimentale privind îndepărtarea conținutului de CO2 din diferite gaze cu ajutorul membranelor mixte / Theoretical and experimental investigations regarding CO2 removal from different gases using mixed matrix membranes -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: MIRICIOIU GH. MARIUS - GHEORGHE

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICA

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR

Data susţinerii publice: 22.02.2017

Sala: L 106 - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GABRIEL LUCIAN RADU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. RODICA MARIANA ION -   cv

Prof.dr.ing. OVIDIU POPA -   cv

Conf.dr.ing. MIHAELA EMANUELA CRĂCIUN -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

NANOMATERIALE PE BAZĂ DE CARBON CU APLICAȚII ÎN ADSORBȚIA CONTAMINANȚILOR DE MEDIU/ CARBON BASED NANOMATERIALS APPLIED ON ADSORPTION OF ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: MIREA ELENA (RADU)

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICA

Conducator științific: Prof.dr.ing. ALINA CATRINEL ION

Data susţinerii publice: 24.02.2017

Sala: D 018 - ora 12.010

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. VASILE LAVRIC - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. ALINA CATRINEL ION - cv

Membrii comisiei: Prof.dr. AURELIA MEGHEA -   cv

Prof.dr.chim. VICTOR DAVID -   cv

C.S.I dr.ing. EMIL STEPAN -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

SEPARAREA UNOR POLUANŢI FOLOSIND TEHNICA MEMBRANELOR LICHIDE / POLLUANTS SEPARATION THROUGH LIQUID MEMBRANES TECHNIQUE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: MIREA GH. CRISTINA - MONICA

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICA

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR

Data susţinerii publice: 23.02.2017

Sala: L 106 - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GABRIEL LUCIAN RADU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. RODICA MARIANA ION -   cv

Prof.dr.ing. OVIDIU POPA -   cv

Conf.dr.ing. MIHAELA EMANUELA CRĂCIUN -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

METODE ŞI TEHNICI DE ANALIZĂ ŞI TESTARE A DATELOR ŞI ALGORITMILOR DIN DOMENIUL CRIPTOGRAFIEI / METHODS AND TECHNIQUES OF ANALYSIS AND TESTING DATA AND ALGORITHMS IN THE FIELD OF CRYPTOGRAPHY -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: MILIȚĂ T. IOANA- ROXANA (DRAGOMIR)

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducator științific: Prof.dr.ing. ADRIANA VLAD

Data susţinerii publice: 10.04.2017

Sala: B025 - ora 15.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. ADRIANA VLAD - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU -   cv

Prof.dr.ing. RADU DOGARU -   cv

HDR, Maitre de Conference MIHAI MITREA -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

SISTEME GIROSCOPICE PENTRU ORIENTAREA ŞI STABILIZAREA VEHICULELOR SPAŢIALE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: IOAN MIHAI

Domeniul de doctorat: INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ROMULUS LUNGU

Data susţinerii publice: 25.04.2017

Sala: Corp G - ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. CORNELIU BERBENTE - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. ROMULUS LUNGU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN – MIHAIL STOICA -   cv

Prof.dr.ing. CONSTANTIN ROTARU -   cv

Conf.dr.ing. ALEXANDRU TUDOSIE -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

Research on the possibility of obtaining Al – graphite (particles) composites in certain zones of parts/ Cercetări asupra posibilității de obținere a compozitelor Al – grafit (particule) in anumite zone ale pieselor -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: HAZIM F. HASSAN AL-DULIAMI

Domeniul de doctorat: INGINERIA MATERIALELOR

Conducator științific: Prof.dr.ing. FLORIN ȘTEFĂNESCU

Data susţinerii publice: 9.01.2017

Sala: JG 009 - ora 13.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. FLORIN ȘTEFĂNESCU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. AUREL CRIȘAN -   cv

Prof.dr. BELA VARGA -   cv

Prof.dr.ing. GIGEL NEAGU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

The risk analysis of industrial plants that include highly sensitive chemical reactors / Analiza de risc a instalatiilor industriale ce includ reactoare chimice cu

senzitivitate ridicata -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: HASAN HADI SALMAN KHWAYYIR

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICA

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE MARIA

Data susţinerii publice: 25.01.2017

Sala: 3.2. etj. 3 din cadrul Bibliotecii U.P.B. - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. MIRCEA TEODORESCU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE MARIA - cv 

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. ALEXANDRU OZUNU -   cv

Prof. dr.ing. IOAN MĂMĂLIGĂ -   cv

Prof.dr.ing. GHEORGHE JUNCU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

AMINE BIOGENE: STUDIUL FORMĂRII LOR PRIN PROCESE FERMENTATIVE, NOI METODE DE DETERMINARE ȘI MONITORIZAREA PREZENŢEI LOR ÎN VINURI ROMÂNEŞTI -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: HARJA FLORIAN

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICA

Conducator științific: Prof.dr.ing. ELEONORA - MIHAELA UNGUREANU

Data susţinerii publice: 27.03.2017

Sala: D 018- ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. TEODOR VIȘAN - cv 

Conducător științific: Prof.dr.ing. ELEONORA - MIHAELA UNGUREANU - cv 

Membrii comisiei: Prof.dr. RALUCA - IOANA ȘTEFAN van STADEN -   cv

Prof.dr.chim. FLORENTINA - DANIELA MUNTEANU -   cv

Prof.dr. ELENA DIACU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

MOBILITATEA ȘI STABILITATEA STRUCTURILOR DE TIP VEHICUL GHIDAT PE TRASEU FLEXIBIL -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: GIURGIU I. Ioan - Tiberiu

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.univ.dr.ing. Miron ZAPCIU

Data susţinerii publice: 26.01.2016

Sala: CK 104 - ora 10.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.univ.dr.ing. Marian GHEORGHE - cv

Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Miron ZAPCIU - cv 

Membrii comisiei: Prof.univ.dr.ing. Cristina PUPĂZĂ -   cv

Prof.univ.dr. ing. Cătălin-Gabriel DUMITRAȘ -   cv

Prof.univ.dr.ing. Tudor-Ion DEACONESCU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

SENZORI CU UNDE ACUSTICE PENTRU MĂSURAREA UNOR PARAMETRI DE MEDIU / ACOUSTIC WAVE BASED SENSORS FOR ENVIRONMENTAL PARAMETERS MEASUREMENT -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: GIANGU IOANA - ALEXANDRA

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducator științific: Prof.dr.ing. GEORGE LOJEWSKI

Data susţinerii publice: 8.06.2017

Sala: B 025 - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. GEORGE LOJEWSKI - cv

Membrii comisiei: C.S.I dr.fiz. ALEXANDRU MÜLLER -   cv

Prof.dr.ing. RĂZVAN TAMAȘ -   cv

Prof.dr.ing. TEODOR PETRESCU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

STUDIUL LA SCARĂ REALĂ A UNEI STAȚII DE EPURARE DE TIP SBR FOLOSIND AERARE COMBINATĂ AER-OZON ȘI FILTRARE PE MEMBRANE TUBULARE IN POLIPROPILENĂ PENTRU REUTILIZAREA EFLUENTULUI / STUDY OF REAL SCALE SEQUENCING BATCH REACTOR USING POLYPROPILENE HOLLOW FIBRE MEMBRANE AND OZONE FOR EFFLUENT REUSE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: GHIMPUȘAN MARIETA

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR

Data susţinerii publice: 22.03.2017

Sala: L 106 - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GABRIEL LUCIAN RADU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. RODICA MARIANA ION -   cv

Prof.dr.ing. OVIDIU POPA -   cv

Prof.dr. EUGENIA EFTIMIE-TOTU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

METODE DEFENSIVE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII CIBERNETICE / INTELLIGENT DEFENSIVE TECHNIQUES FOR CYBER SECURITY ASSURANCE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: ENACHE ADRIANA CRISTINA

Domeniul de doctorat: INGINERIA SISTEMELOR

Conducator științific: Prof.dr.ing. VALENTIN SGÂRCIU

Data susţinerii publice: 15.12.2016

Sala: ED 010 - ora 11.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. THEODOR BORANGIU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. VALENTIN SGÂRCIU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. VICTOR-VALERIU PATRICIU -   cv

Prof.dr. ing. ION BICA -   cv

Prof.dr.ing. DORIN CARSTOIU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CERCETĂRI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII / RESEARCH REGARDING RISK MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: DUMITRESCU ANDREEA

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.univ.dr.ing. ALEXANDRA ANCA PURCĂREA

Data susţinerii publice: 07.02.2017

Sala: Sala Senatului din cadrul Rectoratului - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.univ.dr.ing.ec. CEZAR SCARLAT - cv

Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. ALEXANDRA ANCA PURCĂREA - cv

Membrii comisiei: Prof.univ.dr.ing. CONSTANTIN BUNGĂU -   cv

Prof.univ.dr.ing. LIVIU MOLDOVAN-   cv

Prof.univ.dr.ing. FLORIN DĂNĂLACHE -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

PRELUCRABILITATEA CORPURILOR COMPLEXE DEFORMATE PLASTIC PRIN PROCESE COMBINATE ASISTATE DE CALCULATOR -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: DRAGNEA T. Daniel

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.univ.dr.ing. Ștefan VELICU

Data susţinerii publice: 20.01.2017

Sala: CB 210- ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.univ.dr.ing. Adrian NICOLESCU - cv

Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Ștefan VELICU - cv

Membrii comisiei: Prof.univ.dr.ing. Octavian BOLOGA -   cv

Prof.univ.dr. ing. Dumitru NEDELCU -   cv

Prof.univ.dr.ing. Constantin DOGARIU-   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA OPERAȚIONALĂ A SISTEMELOR FOTOVOLTAICE PENTRU APLICAȚII / CONTRIBUTIONS TO THE OPERATIONAL OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN APPLICATIONS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: DIACONU ALEXANDRU GABRIEL

Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducator științific: Prof.dr.ing. PAUL STERIAN

Data susţinerii publice: 10.04.2017

Sala: B025 - ora 10.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. PAUL STERIAN - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. MIHAELA BARITZ -   cv

Prof.dr.ing. LAURENȚIU FARA -   cv

Conf.dr.habil. MARIUS PAULESCU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ANALIZA CONVERSAŢIILOR CHAT -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: DENISLEAM SIBEL (MOLOMER)

Domeniul de doctorat: CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Conducator științific: Prof.dr.ing. STEFAN TRAUSAN-MATU

Data susţinerii publice: 24 octombrie 2016

Sala: ED 109 - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. STEFAN TRAUSAN-MATU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. FLORICA MOLDOVEANU -   cv

Prof.dr.ing. COSTIN BADICA -   cv

C.S. I dr. COSTIN PRIBEANU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

OBȚINERE ȘI VALORIFICARE A ANTOCIANILOR DIN CARTOFI DE CULOARE VIOLET / NEW METHODS FOR OBTAINING AND VALORIZING OF ANTHOCYANINS FROM PURPLE POTATO -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: DAMȘA FLORENTINA

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ALEXANDRU WOINAROSCHY 

Data susţinerii publice: 20.01.2017

Sala: D 018 - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. COSTIN SORIN BÎLDEA - cv 

Conducător științific: Prof.dr.ing. ALEXANDRU WOINAROSCHY - cv 

Membrii comisiei: Prof.dr.chim. ANGELA MĂRCULESCU -   cv

Prof. dr.ing. RALUCA ISOPESCU -   cv

C.S.I.dr.ing. VICTOR DONESCU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND CO-DEPUNEREA ELECTROCHIMICĂ A ALIAJELOR MULTI-COMPONENTE / STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE ELECTROCHEMICAL CO-DEPOSITION OF MULTI-COMPONENT ALLOYS -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: CONSTANTIN IONUȚ

Domeniul de doctorat:  INGINERIA MATERIALELOR

Conducator științific: Prof.dr.ing. PETRU MOLDOVAN

Data susţinerii publice: 31.05.2017

Sala: JB 111 - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. NICOLAE CONSTANTIN - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. PETRU MOLDOVAN - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU -   cv

C.SI dr.ing. VASILE SOARE -   cv

Prof.dr.ing. IOAN CARCEA -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

MODELAREA TERENURILOR MULTIVARIATE FOLOSIND UNDINE PENTRU GRAFURI: REPREZENTARE SI FILTRARE MULTIREZOLUTIE - rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: CIOACA TEODOR-PETRE

Domeniul de doctorat: INGINERIA SISTEMELOR

Conducator științific: Prof.dr.ing. BOGDAN DUMITRESCU

Data susţinerii publice: 24.11.2016

Sala: ED 010 - ora 9.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. BOGDAN DUMITRESCU - cv

Membrii comisiei: Prof.dr. DANA PETCU -   cv

Prof.dr. DANIELA ROSCA -   cv

Prof.dr.ing. DAN STEFANOIU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

SIGURANȚA ÎN FUNCȚIONAREA SISTEMELOR   ELECTROENERGETICE ÎN CONTEXTUL CREȘTERII PRODUCȚIEI DIN SURSE IMPREDICTIBILE: METODOLOGII DE MĂSURARE A ENERGIILOR DE ECHILIBRARE / SECURE OPERATION OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS WITHIN INCREASED GENERATION OF UNPREDICTEBLE SOURCES: METROLOGICAL MEASUREMENT FOR BALANCING ENERGIES -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: CHIMIREL CĂTĂLIN - LUCIAN

Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICA

Conducator științific: Prof. Emerit dr. ing. MIRCEA EREMIA

Data susţinerii publice: 26.05.2017

Sala: Biblioteca U.P.B. - ora 11.30

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN – ALEXANDRU BADEA - cv

Conducător științific: Prof. Emerit dr. ing. MIRCEA EREMIA - cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. ŞTEFAN KILYENI -   cv

Prof.dr.ing. MIHAI GAVRILAȘ -   cv

Conf.dr.ing. LUCIAN TOMA -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

STUDII PRIVIND SISTEMELE DE COMANDĂ REACTIVĂ PENTRU CONTROLUL ATITUDINII ȘI APLICAȚIILE ACESTORA ÎN DOMENIUL SPAȚIAL /

STUDIES REGARDING THE REACTIVE COMMAND SYSTEMS FOR ATTITUDE CONTROL AND THEIR APPLICATIONS IN THE FIELD OF SPACE RESEARCH -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: CHELARU ADRIAN

Domeniul de doctorat: INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. CORNELIU BERBENTE

Data susţinerii publice: 10.03.2017

Sala: G1 din cadrul facultatii de Inginerie Aerospațială - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN MIHAIL STOICA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. CORNELIU BERBENTE -   cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. STERIAN DĂNĂILĂ -   cv

Prof.dr.ing. CONSTANITN ROTARU -   cv

Prof.dr.ing. VASILE NĂSTĂSESCU -   cv

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

IMPROVING AND EXTENDING VIRTUALIZATION IN MODERN COMPUTING ENVIRONMENTS - rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: CARABAS MIHAI

Domeniul de doctorat: CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Conducator științific: Prof.dr.ing. NICOLAE ȚĂPUȘ

Data susţinerii publice: 5.01.2017

Sala: 105, cladirea PRECIS - ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. THEODOR BORANGIU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. NICOLAE ȚĂPUȘ -   cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. ION BICA -   cv

Prof.dr. ION SMEUREANU -   cv

Prof.dr.ing. RAZVAN RUGHINIS -   cv

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CERCETĂRI PRIVIND ELABORAREA UNUI MODEL DE MANAGEMENT AL ECHIPELOR ÎN CADRUL PROIECTELOR IT DE DIMENSIUNI MEDII ȘI MICI -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: BURDUJA ADRIANA - PETRUȚA (PRODAN)

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALA

Conducator științific: Prof.dr.ing.ec. CEZAR SCARLAT

Data susţinerii publice: 31.01.2017

Sala: sala Senatului, Rectorat - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ANCA ALEXANDRA PURCĂREA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing.ec. CEZAR SCARLAT -   cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. SORIN MORARU -   cv

Prof.dr. IOAN RADU -   cv

Prof.dr.ing. SORIN CRISTIAN IONESCU -   cv

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUŢII LA AERODINAMICA ŞI CONTROLUL AVIONULUIÎN FAZELE DE DECOLARE ŞI ATERIZARE /AERODYNAMICS AND AIRCRAFT

CONTROL IN TAKEOFF AND LANDING -  rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: BOGOS ȘTEFAN

Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICA

Conducator științific: Prof.dr.ing. ION STROE

Data susţinerii publice: 14.03.2017

Sala: BN 023 - ORA 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. DAVID LADISLAU - CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. ION STROE -  CV

Membrii comisiei: C.S.I dr.ing. CĂTĂLIN NAE -   CV

C.S.II dr. ing. ALEXANDRU DUMITRACHE -   CV

Conf.dr.ing. PETRIȘOR PÂRVU-   CV


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ASUPRA PERFORMANTELOR TEHNICE ALE HIDROGENERATOARELOR SINCRONE DE MARE PUTERE -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: BĂRBOIANU IULIAN

Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICA

Conducator științific: Prof.dr.ing. NICOLAE GOLOVANOV

Data susţinerii publice: 24.02.2017

Sala: Biblioteca Centrala U.P.B. - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN – ALEXANDRU BADEA - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. NICOLAE GOLOVANOV -   cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. IOAN MIRCEA -   cv

Prof.dr.ing. RADU PENTIUC-   cv

Conf.dr.ing. MIRCEA GRIGORIU -   cv


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI DE INOVARE ÎN ORGANIZAŢII -   rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: BANU GEANINA SILVIANA

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. ANCA ALEXANDRA PURCAREA

Data susţinerii publice: 19.12.2016

Sala: Sala Senatului U.P.B. din Rectorat - ora 12.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. SORIN CRISTIAN IONESCU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. ANCA ALEXANDRA PURCAREA -   cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. MARIN ALEXANDRU -  cv

C.S.I.dr. GHITULEASA PYERINA CARMEN -   cv

Prof.dr.ing. ŢUCU DUMITRU -   cv

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ANALIZA PORTRETULUI UMAN PENTRU INTERACȚIUNI OM-MAȘINĂ /PORTRAIT ANALYSIS FOR HUMAN COMPUTER INTERACTION -  rezumat teza

Numele şi prenumele doctorandului: BANDRABUR ADELA ALESSANDRA

Facultatea: Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Conducator științific: Prof.dr.ing. DAN ALEXANDRU STOICHESCU

Data susţinerii publice: 13.03.2017

Sala: B025, ETTI - ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU - cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. DAN ALEXANDRU STOICHESCU -   cv

Membrii comisiei: Prof.dr.ing. FELIX ALBU -   cv

Conf.dr.ing. IOAN BUCIU -   cv

Conf.dr.ing. CORNELIU-NICOLAE FLOREA -   cv

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul 

ANALIZA PARSĂRII DE DISCURS ÎN STIL RST CU ACCENTUL PE RITMUL TEXTELOR SCRISE -   rezumat teza

Numele şi prenumele doctorandului: BALINT MIHAELA CRISTINA

Facultatea: Automatica si Calculatoare

Conducator științific: Prof.dr.ing. ȘTEFAN TRĂUȘAN-MATU

Data susţinerii publice: 26.09.2016

Sala: sala de Consiliu din cadrul facultatii de Automatica si Calculatoare - ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA -   cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. ȘTEFAN TRĂUȘAN-MATU -   cv

Membrii comisiei: C.S.I.dr.ing. LIVIU BADEA -   cv

Prof.dr. LIVIU DINU -   cv

Prof.dr.ing. FLORIN RĂDULESCU -   cv

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

SINTEZA PRIN ABLAŢIE LASER NANOTUBURILOR DE CARBON CU UN SINGUR PERETE IN DIFERITE GAZE PENTRU APLICAŢII ÎN CELULE SOLARE PE BAZA DE POLIMERI ORGANICI - rezumat teza   ENGLEZA   ROMANA

Numele şi prenumele doctorandului: AL-ZANGANAWEE JASIM

Facultatea: Stiinte Aplicate

Conducator științific: Prof.dr.rer.nat. MARIAN ENĂCHESCU

Data susţinerii publice: 12.01.2017

Sala: BN 134 - ora 11.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr. NICULAE PUȘCAȘ - CV

Conducător științific: Prof.dr.rer.nat. MARIAN ENĂCHESCU - CV

Membrii comisiei: Prof.dr.fiz. DIONEZIE BOJIN -   CV

Prof.dr.fiz. ȘTEFAN ANTOHE -   CV

Conf.dr. PETRICĂ CRISTEA - CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

ITERATION THEORY, CONTINUOUS OPTIMIZATION AND NON-NEWTONIAN CALCULUS - rezumat teza

Numele şi prenumele doctorandului: ALIA KURDI

Facultatea: Stiinte Aplicate

Conducator științific: Prof.dr.habil. MIHAI POSTOLACHE

Data susţinerii publice: 27.04.2017

Sala: BNs05 - ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof. Emerit dr. CONSTANTIN UDRIȘTE -   CV

Conducător științific: Prof.dr.habil. MIHAI POSTOLACHE -  CV

Membrii comisiei: Prof.dr. ADRIAN PETRUȘEL -  CV

C.S.I dr. IOAN STANCU-MINASIAN -  CV

Prof.dr. ARIANA PITEA - CV

 

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

ANALIZA REACTOARELOR CATALITICE CU STRAT FIX ÎN REGIM TRANZITORIU -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului: STOICA P. IOANA

Facultatea:Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Conducator științific:  Prof.dr.ing. Grigore BOZGA

 Data susţinerii publice: 09.12.2016

Sala: D 018 – ora 11:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr.ing. Sorin Costin BILDEA -   CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Grigore Bozga -   CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Silvia CURTEANU -    CV

Prof.dr.ing. Alexandru OZUNU  -  CV

Conf.dr.ing. Gheorghe BUMBAC  -  CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

BIOMATERIALE CU APLICAȚII ÎN MEDICINA DENTARĂ PE BAZĂ DE HIDROXIAPATITĂ DIN ORGANISME MARINE (Rapana Venosa) ȘI POLIMERI NATURALI PENTRU ADIȚIE ȘI REGENERARE OSOASĂ -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului: ȘEREANU ALEXANDRA - VIVIANA

Facultatea:Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Conducator științific:  Prof. Emerit.dr. Aurelia MEGHEA

 Data susţinerii publice: 23.12.2016

Sala: D 018 – ora 10:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr.ing. Ileana RAU -   CV

Conducător științific:     Prof.Emerit.dr. Aurelia MEGHEA -   CV

Membrii comisiei:         Prof.dr. Mihaela MIHAI -    CV

Prof.dr. Anisoara CAMPEAN  -  CV

C.S.I.dr. Roxana Mioara PITICESCU  -  CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ORGANIZAȚIONALE PRIN PROGNOZA DURATEI LUCRĂRILOR DE MENTENANȚĂ A NAVELOR MARITIME ÎN ȘANTIERELE DE REPARAȚII -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului: MANEA Gh. Emil

Facultatea:Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Constantin MILITARU

 Data susţinerii publice: 05.12.2016

Sala: Rectorat, etaj 2 – ora 12:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr.ing.ec. Cristian DOICIN -   CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Constantin MILITARU -   CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Domnisoru LEONARD -    CV

Prof.dr.ing. Remus ZAGAN  -  CV

Prof.dr. ing. Corneliu NEAGU  -  CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

SISTEME HIBRIDE BIOPOLIMERI-PĂMÂNTURI RARE CU APLICAȚII ÎN FOTONICĂ -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului: LAZĂR ANDREEA COSMINA

Facultatea:Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Ileana RAU

 Data susţinerii publice: 07.12.2016

Sala: Sala E 102A – ora 12:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr. ing. Adelina IANCULESCU -   CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Ileana RAU -   CV

Membrii comisiei:         Acad.dr. Maria ZAHARESCU -    CV

Prof.Emerit.dr. Aurelia MEGHEA  -  CV

Prof.dr. ing. Anca Duta CAPRA  -  CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

EFECTUL COLMATĂRII MEMBRANELOR ASUPRA PROCESELOR DE SEPARARE SIMPLE ȘI CUPLATE -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului: AL- JANABI ALI A. ABBAS

Facultatea:Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Tanase DOBRE

 Data susţinerii publice: 08.12.2016

Sala: Sala D 018 – ora 12:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr. ing. Vasile LAVRIC -   CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Tanase DOBRE -   CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Anicuta STOICA -    CV

Prof.dr.ing. Claudia KONCSAG  -  CV

C.S.I.dr. ing. Andrei SARBU  -  CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

APLICAȚII ALE SENZORILOR OPTICI ÎN CONTROLUL REȚELELOR INTELIGENTE -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului: VINTEA D. ADELA - SÎNZIANA

Facultatea:Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Paul SCHIOPU

Data susţinerii publice: 12.12.2016

Sala: Sala B025 – ora 11:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr. ing. Gheorghe BREZEANU -   CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Paul SCHIOPU -   CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Ioan ILEANA -    CV

C.S.I. dr. Ing. Luige VLADAREANU  -  CV

Conf.dr. ing. Marian VLADESCU  -  CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA EVALUAREA RISCULUI ASUPRA ANVELOPEI LA REACTORII NUCLEARI ENERGETICI ÎN CONDIȚII  DE ACCIDENT SEVER -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:RADU C. GABRIELA - MARIA

Facultatea:Facultatea de Energetica

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Ilie PRISECARU

 Data susţinerii publice: 13.12.2016

Sala: Sala de Consiliu Biblioteca UPB – ora 12:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr. ing. Adrian-Alexandru BADEA -  CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Ilie PRISECARU -  CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Serban VALECA -  CV

C.S.I. dr. Csaba ROTH  -  CV

Prof.dr. ing. Daniel DUPLEAC  - CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA METODE DE OPTIMIZARE ȘI GRUPARE BAZATE PE INTELIGENȚA ROIULUI CU APLICAȚII ÎN ENERGETICĂ -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:ANESCU C. GEORGE - DORI

Facultatea:Facultatea de Energetica

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Ilie PRISECARU

Data susţinerii publice: 14.12.2016

Sala: Sala de Consiliu Biblioteca UPB – ora 12:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr. ing. Adrian-Alexandru BADEA -  CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Ilie PRISECARU -  CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Daniela ZAHARIE -  CV

Prof.dr.ing. Gabriel BAZACLIU  -  CV

Conf.dr. ing. Catalin SOEAN  - CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

MICROBIOLOGIA APELOR UZATE -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:GOGOANȚĂ D. AMIRA - VALENTINA

Facultatea:Facultatea de Energetica

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Dan Niculae ROBESCU

 Data susţinerii publice: 14.12.2016

Sala: Sala D 018 – ora 10:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr. ing. Adrian-Alexandru BADEA -  CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Dan Niculae ROBESCU -  CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Cristina COSTACHE -  CV

Prof.dr.ing. Ion MIRCEA  -  CV

Prof.dr. ing. Lucian GEORGESCU  - CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

MODELAREA, SIMULAREA ȘI IDENTIFICAREA EXPERIMENTALĂ A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE AUXILIARE PENTRU AUTOVEHICULE -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:RĂDOI P. FLORIN

Facultatea:Facultatea de Energetica

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Nicolae VASILIU

 Data susţinerii publice: 14.12.2016

Sala: Sala Ela 014 – ora 10:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   Prof.dr. ing. Adrian-Alexandru BADEA -  CV

Conducător științific:     Prof.dr.ing. Nicolae VASILIU -  CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Anghel CHIRU -  CV

Prof.dr.ing. Nicolae VASILE  -  CV

Prof.dr. ing. Ilare BORDEASU  - CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUTII LA STUDIUL SI APLICATIILE MODELULUI PULSE-COUPLED NEURAL NETWORK PENTRU ANALIZA IMAGINILOR -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:CARATĂ P. ȘERBAN VASILE

Facultatea:Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Victor-Emil NEAGOE

 Data susţinerii publice: 16.12.2016

Sala: Sala B 025 – ora 13:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Gheorghe BREZEANU -  CV

Conducător științific:     prof.dr.ing. Victor-Emil NEAGOE -  CV

Membrii comisiei:         Col.Prof.dr.ing. Ioan NICOLAESCU -  CV

Prof.dr.ing. Alexandru SERBANESCU  -  CV

Prof.dr. ing. Bogdan-Emanuel IONESCU  - CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUTII LA ELIMINAREA ZGOMOTULUI DIN IMAGINI MEDICALE ULTRASONORE -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:AL-YOUZBAKI A. YASAMEEN

Facultatea:Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Conducator științific:  Prof. dr.ing. Rodica STRUNGARU

Data susţinerii publice: 16.12.2016

Sala: Sala B 025 – ora 11:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Gheorghe BREZEANU -  CV

Conducător științific:     prof.dr.ing. Rodica STRUNGARU -  CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Razvan TAMAS -  CV

Prof.dr.ing. Ioan LITA  -  CV

Prof.dr. ing. Sever PASCA  - CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA REȚELELOR SOCI – ABORDARE DIN PERSPECTIVA ORGANIZAȚIILOR INDUSTRIALE -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:IOANID C. ALEXANDRA

Facultatea:Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Conducator științific:  Prof. dr.ing.ec. Cezar SCARLAT

Data susţinerii publice: 28.11.2016

Sala: Sala Senatului – ora 12:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Sorin IONESCU -  CV

Conducător științific:     prof.dr.ing.ec. Cezar SCARLAT -  CV

Membrii comisiei:         Prof.dr.ing. Sorin MORARU -  CV

Prof.dr. Dan POPESCU  -  CV

Prof.dr. ing. Gheorghe MILITARU  - CV


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

NANOCOMPOZITE POLIMERICE HIBRIDE PE BAZĂ DE CAUCIUC ȘI ARGILE STRATIFICATE MODIFICATE CHIMIC DESTINATE INDUSTRIEI DE ÎNCĂLȚĂMINTE -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:VÎLSAN D. MIHAELA

Facultatea:CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

Conducator științific:  Prof. emerit dr. Aurelia MEGHEA

Data susţinerii publice: 24.11.2016

Sala: Sala D018 (complex POLIZU) – ora 10:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Adelina IANCULESCU -  CV

Conducător științific:     prof.emerit dr. Aurelia MEGHEA -  CV

Membrii comisiei:         Conf. dr. Zenovia MOLDOVAN -  CV

C.S. II. dr.ing. Laurentia ALEXANDRESCU  -  CV

Prof.dr. ing. Gheorghe HUBCA  - CV

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

SISTEME NANOHETEROGENE PENTRU EXTRACȚIA ȘI FOTODEGRADAREA AMESTECURILOR DE COLORANȚI -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:PETCU I. ADINA - ROXANA

Facultatea:CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

Conducator științific:  Prof. emerit dr. Aurelia MEGHEA

Data susţinerii publice: 17.11.2016

Sala: Sala D018 (complex POLIZU) – ora 10:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Alina Catrinel ION -  CV

Conducător științific:     prof.emerit dr. Aurelia MEGHEA -  CV

Membrii comisiei:         Academician Maria ZAHARESCU -  CV

Prof. dr. ing. Anca DUTA-CAPRA  -  CV

Conf.dr. ing. Maria MIHALY  - CV

 

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

STUDIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ABILITĂŢILOR MANAGERIALE PRIN COACHING, ÎN INDUSTRII PRODUCĂTOARE DE BUNURI ŞI PRESTATOARE DE SERVICII DIN ROMÂNIA -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:STANESCU A. MARIA (HERMEL-STANESCU)

Facultatea:Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Conducator științific:  Prof. dr. ing. Cezar SCARLAT

Data susţinerii publice: 06.12.2016

Sala: Sala Senatului – ora 11:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Sorin Ionescu

Conducător științific:     prof.dr. ing. Cezar SCARLAT

Membrii comisiei:         prof.dr. ing. Magdalena IORDACHE-PLATIS

prof.dr.ing. Dan POPESCU

prof.dr. Radu DUMITRU STANCIU


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA IDENTIFICAREA EXPERIMENTALĂ A SISTEMELOR DE AERONAVĂ PE BAZA DATELOR MĂSURATE ȘI A PRELUCRĂRII AVANSATE A SEMNALELOR DE RĂSPUNS -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:FLORE LICA

Facultatea:INGINERIE AEROSPATIALA

Conducator științific:  Prof. dr. ing.Adrian-Mihail STOICA

Data susţinerii publice: 08.12.2016

Sala: Sala G1 (complex POLIZU) – ora 10:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Virgil STANCIU (Universitatea Politehnica din București) -  CV

Conducător științific:     prof.dr. ing. Adrian-Mihail STOICA (Universitatea Politehnica din București) -  CV

Membrii comisiei:         prof.dr. ing. Ion FUIOREA (Universitatea Politehnica din București) -  CV

C.S.I. dr. ing. Valentin SILIVESTRU  -  CV

Conf.dr. ing. Pericle Gabriel MATEI (Academia Tehnica Militara)  - CV

 

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

NANOSTRUCTURED SILICA MATERIALS FOR DRUG DELIVERY APPLICATIONS -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:AL TAMEEMI MUSTAFA BASIM MOHAMMED

Facultatea:Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Conducator științific:  Prof. Emerit Dr.  Aurelia MEGHEA

Data susţinerii publice: 17.11.2016

Sala: Sala D018 (complex POLIZU) – ora 10:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. ing. Alina BADANOIU (Universitatea Politehnica din București) -  CV

Conducător științific:     prof.Emerit dr. Aurelia MEGHEA (Universitatea Politehnica din București) -  CV

Membrii comisiei:         prof.dr. ing. Liane Raluca STAN (Universitatea Politehnica din București) -  CV

prof.dr. Cristina Elena DINU-PIRVU (Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila") -  CV

prof.dr. Stefan DIMA (Universitatea Dunarea de Jos, Galati)  - CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

OSCILLATORY SOLUTIONS FOR DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPLICATIONS IN BIOLOGY -  rezumat teza

Nume şi prenume doctorandului:  BADRALEXI Irina -  curriculum vitae

Facultatea: Științe Aplicate

Conducator științific:  Prof. Univ. Dr.  Andrei HALANAY

Data susţinerii publice: 15.09.2016

Sala: Sala Senatului din Rectorat UPB – ora 11:00

Comisia științifică

Președintele comisiei:   prof.dr. Radu GOLOGAN (Universitatea Politehnica din București) -  CV

Conducător științific:     prof.dr. Andrei HALANAY (Universitatea Politehnica din București) -  CV

Membrii comisiei:         prof.dr. Mostafa ADIMY (INRIA, Lyon, Franța) -  CV

                                  prof.dr. Aurelian CERNEA (Universitatea din București) -  CV

                                  prof.dr. Vladimir RĂSVAN (Universitatea din Craiova)  - CV

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

 

"CONTRIBUŢII LA REDUCEREA ZGOMOTULUI PRIN CONDUCTE, UTILIZÂND REZONATORI ACUSTICI "

 

Nume şi prenume doctorandului:  Alina TOMA-GHICA (OVANISOF)

Facultatea: Ingineria Sistemelor Biotehnice

Conducator științific:  Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae ENESCU

Data susţinerii publice: 25.07.2016

Sala: BN 023

Comisia: prof. dr. ing. Ladislau DAVID         –  curriculm vitae

prof. dr. ing. Nicolae ENESCU                     –  curriculm vitae

prof. dr. ing. Polidor BRATU                        –  curriculm vitae

prof. dr. ing. Vasile NĂSTĂSESCU               –  curriculm vitae

prof. dr. fiz. Ioan MAGHEŢI                        –  curriculm vitae

Rezumatul tezei de doctorat –  aici

 


 

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

" CONTRIBUŢII LA STUDIUL VIBRAŢIILOR MASINILOR-UNELTE SI METODE DE DIMINUARE ALE ACESTORA"

 

Nume şi prenume:  Alexandra-Cristina BURICEA (TIRON)

Facultatea: Ingineria Sistemelor Biotehnice

Conducator științific:  Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae ENESCU

Data susţinerii: 25.07.2016

Sala: BN 023

Comisia: prof. dr. ing. Ladislau DAVID         –  curriculm vitae

prof. dr. ing. Nicolae ENESCU                     –  curriculm vitae

prof. dr. ing. Polidor BRATU                       –  curriculm vitae

prof. dr. ing. Vasile NĂSTĂSESCU               –  curriculm vitae

prof. dr. ing. Aurel ALECU                          –  curriculm vitae

Rezumatul tezei de doctorat –  aici