Studii de Licenta

Admitere onlinehttp://admitere.pub.ro

Teste on-line de evaluare cunostinte

Cursuri de pregatire la matematica si fizica


În perioada 25 martie - 10 iunie 2017, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la Matematică, Fizică, Chimie și Economie: Program Pregătire Admitere 2017 


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă.


 

Concursul de admitere se desfăşoară în iulie şi/sau septembrie 2017.

În sesiunea din Iulie concursul de admitere se desfăşoară după cum urmează:
 • 10 - 15 iulie 2017, înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se va efectua la secretariatele facultăţilor, zilnic între orele 900 - 1600
 • 14 iulie 2017, la Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine, se susţine testul de competenţă lingvistică pentru candidaţii care nu posedă un certificat de competenţă lingvistică și dau concurs la această facultate.

Facultăți la care admiterea se face prin concurs pe bază de probă interviu care include şi TEST GRILĂ

în perioada 10 – 15 iulie 2017, zilnic între orele 900 - 1600

 • Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
 • Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
 • Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
 • Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Facultăți la care admiterea se face prin concurs pe bază de două probe scrise

probele scrise se susţin în zilele de 17 și 18 iulie 2017

ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 1000 iar durata este de 2 ore

 • Facultatea de Inginerie Electrica
 • Facultatea de Energetica
 • Facultatea de Automatica si Calculatoare
 • Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
 • Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
 • Facultatea de Transporturi
 • Facultatea de Inginerie Aerospatiala
 • Facultatea de Inginerie in Limbi Straine
 • Facultatea de Stiinte Aplicate
 • Facultatea de Inginerie Medicala
 • Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

În perioada examenelor de admitere 15-22 iulie 2017 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.


INFORMATII UTILE ADMITERE 2017

Informatii utile vor fi publicate pe siteul special dedicat admiterii - http://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen


 

Documente utile - Admitere Licenta 2017

Cifra de scolarizare aprobata de MECS pentru anul universitar 2017-2018

Repartizarea locurilor pe facultati pentru admitere la studii de licenta, in anul universitar 2017-2018

DISCIPLINE DE CONCURS

Programe analitice - Discipline de concurs ADMITERE 2017

Calendar admitere 2017

  Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și dizertație) pentru anul universitar 2016-2017

 REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2017-2018 ciclul de studii universitare de licenţă

Actele necesare pentru inscriere :

 • 3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
 • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
 • foaia matricola eliberata de liceu (original);
 • copie dupa certificatului de nastere;
 • copie dupa Cartea de Identitate;
 • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

INFORMATII UTILE CAZARE STUDENTI

Cazarea studenților Universității POLITEHNICA din București se face ultima saptamana din septembrie 2017. Fiecare facultate își cazează studenții la data afișată pe site-ul propriu al facultății.

Studenții trebuie să respecte programul de cazări al fiecărei facultăți. Dacă facultatea nu a stabilit un termen limită de ridicare a aprobării cererii de cazare și de prezentare pentru cazare la cămin, termenul limită de cazare este de (data va fi afisata ulterior!). Studenții care nu s-au prezentat la cămin cu documentele de cazare până la data limită stabilită de facultate își pierd repartiția în cămin.

Pentru cazare este nevoie de:

 • carte de identitate, original și copie;
 • două fotografii 3x4 cm, cu numele scris pe spatele acestora;
 • un timbru fiscal în valoare de 5 lei;
 • dovada achitarii regiei de camin pentru luna octombrie