Studii de Licenta

Admitere onlinehttp://admitere.pub.ro

Teste on-line de evaluare cunostinte

Cursuri de pregatire la matematica si fizica


Programul de pregatire gratuita in Universitate la Matematica, Fizica si Chimie va incepe in luna martie 2016 si se va desfasura in fiecare sambata   CALENDARUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE (va fi publicat in curand)


  R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de absolvire, diplomă şi disertaţie) pentru anul universitar 2015/2016

Documente utile - Admitere Licenta 2016

Cifra de scolarizare aprobata de MEN pentru anul universitar 2016-2017

Repartizarea locurilor pe facultati pentru admitere la studii de licenta, in anul universitar 2016-2017

Programe analitice - Discipline de concurs ADMITERE 2016

CHIMIE

FIZICA

ECONOMIE

MATEMATICA

Calendar admitere 2016

 REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2014-2015 ciclul de studii universitare de licenţă

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facultăţi la care admiterea se va face pe baza a doua probe scrise

 1. Energetică
 2. Automatică şi Calculatoare
 3. Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 4. Transporturi
 5. Inginerie Aerospaţială
 6. Inginerie în Limbi Străine
 7. Ştiinţe Aplicate
 8. Inginerie Electrică
 9. Inginerie Mecanică şi Mecatronică
 10. Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
 11. Ingineria Sistemelor Biotehnice
 12. Ştiinta şi Ingineria Materialelor
 13. Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
 14. Inginerie Medicală
 15. Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

  Actele necesare pentru inscriere :

  • 3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
  • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
  • foaia matricola eliberata de liceu (original);
  • copie legalizata a certificatului de nastere;
  • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

   

   Taxa de inscriere la concurs este in valoare de - 125 Lei