Studenţi

Mobilitatea Erasmus pentru studenti se desfasoara in baza Cartei Studentului ERASMUS

Ce trebuie facut inaintea procedurii pentru mobilitatea Erasmus?

Studentii, ghidati de responsabilul facultatii pentru bursele Erasmus / profesorul indrumator pentru proiectul de diploma sau lucrarea de disertatie / conducatorul stiintific al doctorandului, vor solicita universitatii gazda acceptul pentru mobilitatea Erasmus si confirmarea prin trimiterea unei invitatii. In continuare studentul va urma pasii descrisi in cadrul sectiunii Pregatirea mobilitatii.

Una dintre problemele mobilitatilor din cadrul programului Erasmus+ pentru care trebuie acordata o atentie deosebita este cazarea. De aceea, studentii sunt sfatuiti sa contacteze in timp util Biroul Erasmus+ al universitatii gazda pentru a cere informatii privind cazarea. Informatii utile in acest sens pot fi furnizate de alti studenti care au beneficiat de bursa Erasmus in anii anteriori sau de catre cadrele didactice care au ghidat studentii in anii aneteriori pe parcursul mobilitatii Erasmus.

ATENTIE: Nu rezervati camera la universitatea gazda pana nu aveti certitudinea din partea Biroului Erasmus+ al UPB ca veti beneficia de bursa Erasmus.


Care este durata stagiului Erasmus?

Durata stagiului bursei Erasmus se stabileste in concordanta cu scopul acesteia si cu politica implementata de Senatul UPB privind bursele Erasmus. Astfel, daca scopul bursei Erasmus este participarea la cursuri, durata stagiului este de un semestru sau an academic (5 - 10 luni). Daca scopul bursei Erasmus este elaborarea proiectului de diploma sau a lucrarii de disertatie, durata stagiului este intre 3 si 5 luni, fiind variabila de la an la an. In cazul bursei doctorale, durata stagiului Erasmus este de 6 luni. In cazul unei burse de tip Erasmus Plasament, durata stagiului este de 3 sau 4 luni.

Impartirea numarului de luni pe facultati se realizeaza conform unei proceduri stabilite de Senatul UPB.

ATENTIE: In ultimul an de studiu, bursa Erasmus se acorda doar pentru elaborarea proiectului de diploma / lucrarii de disertatie.

 

In ce consta bursa Erasmus?

Bursa Erasmus se concretizeaza printr-un sprijin de doua tipuri:

  • sprijin financiar: studentul beneficiar al bursei Erasmus va primi un grant Erasmus, provenit din fondurile programului Erasmus+, in conformitate cu numarul de luni si al cuantumului lunar; pe langa acesta, pe perioada mobilitatii Erasmus, studentii beneficiaza de bursa de studiu / de performanta / sociala precum si de un sprijin financiar pentru transport, suportate de UPB.

  • sprijin institutional: bursierii Erasmus sunt scutiti de orice taxa de scolarizare perceputa in mod uzual de universitatea gazda.

ATENTIE: Bursa Erasmus nu este gandita sa asigure integral toate cheltuielile (transport, cazare, masa, carti si rechizite). Fiecare aplicant este responsabil sa isi suplimenteze, atunci cand este cazul, fondurile necesare. De aceea, trebuie ca o ruda apropiata sa declare ca va sprijina financiar, pe toata perioada stagiului Erasmus, pentru orice cheltuieli suplimentare.

Studentii care se afla pe lista de asteptare pot opta pentru o bursa de tip FREE Erasmus, adica se vor bucura de toate baneficiile Erasmus mentionate mai sus, mai putin grantul Erasmus.

 

De cate ori se poate obtine bursa Erasmus?

Un student poate beneficia de bursa Erasmus (cu sau fara grant) o singura data in fiecare ciclu de studiu, atat pentru studiu cat si pentru plasament, respectiv pe durata maxima a unui an academic.