Marți, 26 Decembrie 2017 15:04

UPB - sincere condoleanțe familiei Academicianului Ionel Valentin Vlad - Președintele Academiei Române

Banner_Ionel_Valentin_Vlad

 Academician Ionel-Valentin Vlad - O viață, o carieră

Universitatea POLITEHNICA din București transmite sincere condoleanțe familiei Academicianului Ionel Valentin VLAD - Președintele Academiei Române și membru de onoare al comunității Sale academice, o personalitate remarcabilă a ştiinţei româneşti şi mondiale, ce s-a stins din viaţă duminică, la vârsta de 74 de ani.

Academicianul Ionel Valentin VLAD, inginer electronist, doctor inginer şi fizician, s-a născut la 22 septembrie 1943 în Bucureşti.

Tânăr atunci, VLAD Valentin a obținut Diploma de maturitate a Liceului ,,I. L. Caragiale” din București, la data de 18 iulie 1961. În același an, susține examenul de admitere la Institutul Politehnic din București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Sesiunea septembrie 1961.

Pe tot parcursul anilor de studii, Valentin VLAD s-a dovedit a fi un student merituos, obținând medii foarte mari, într-o perioadă în care exigența cadrelor didactice era extrem de mare. Astfel, rezultatele școlare au fost:

• 1961/1962 - An I, Media 9.71

• 1962/1963 - An II, Media 9.84

Începând cu anul al III –lea, optează și este repartizat la secția Electronică Industrială.

• 1963/1964 - An III, Media 9.80

• 1964/1965 - An IV, Media 9.80

• 1965/1966 - An V, Media 9.50

Media anilor de studii (5 ani): 9.71

De asemenea, studentul Ionel Valentin VLAD, obține rezultate foarte bune la concursurile profesionale organizate la nivelul universității, la nivelul centrului universitar București sau la nivel național.

Colaborarea cu renumitul Academician Gheorghe CARTIANU începe în perioada studenției. Urmare a aceastei colaborări Academicianul CARTIANU devine îndrumătorul proiectului de diplomă al absolventului Ionel Valentin VLAD.

Titlul proiectului de diplomă a fost: ,,Metode de sinteză a funcțiilor cu discontinuități de diferite ordine”. Examenul de stat este susținut în data de 22 iunie 1966. Președintele Comisiei Examenului de stat: dl. conf. Vasile CĂTUNEANU.

 A fost declarat Inginer, promoția 1966, în specialitatea Electronică Industrială.

Inginerul Ionel Valentin VLAD continuă colaborarea cu marele Academician CARTIANU.Astfel, este admis la doctorat sub coordonarea mentorului său și după o activitate merituoasă obține Titlul de doctor, în anul 1972, cu teza: ,,Metode de prelucrare a informației în holografia convențională și în timp real”(conducător: Prof Mc. Acad. Gheorghe CARTIANU).

Între anii 1968 - 1980, a fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Politehnic din Bucureşti, împărtășind generațiilor de studenți, pasiunea sa pentru laseri și holograme. Din anul 1990 devine profesor la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti.

A fost timp de 50 de ani cercetător ştiinţific I la Institul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Laserilor de la Măgurele, unde a înfiinţat şi condus Laboratorul de holografie, perioadă în care nu a încetat nici un moment în a fi un foarte bun colaborator al Universității POLITEHNICA din București.

Parcurgând toate etapele de formare, Ionel Valentin VLAD a devenit savant de talie internațională. În anii de activitatea științifică, profesorul VLAD s-a impus drept un expert redutabil în domeniul opticii neliniare, nanofotonicii, prelucrării optice a informației, holografiei și imagisticii, instrumentelor optice cu laseri.

Potențialul științific al Academicianului VLAD a marcat studiul hologramelor în timp real, realizarea primelor holograme profesionale din România, realizarea și studiul unor dispozitive optoelectrice bistabile pentru prelucrarea paralelă a imaginilor, conceptualizarea și elaborarea unor metode originale de măsurare a vibrațiilor cu amplitudini subatomice (de picometri), precum și dezvoltarea teoriei și observarea experimentală a solitonilor optici spaţiali, care permit ghidarea luminii în zeci de mii de canale de informație paralele ultrarapide (femtosecunde) în cristale de niobat de litiu.

În semn de aleasă apreciere și recunoaștere a excepționalelor calități umane și a realizărilor sale științifice, dovedite într-o îndelungată și remarcabilă carieră academică și de cercetare, Universitatea POLITEHNICA din București i-a decernat, în data de 26 ianuarie 2016, titlul de Doctor Honoris Causa.

A fost decorat cu Ordinul „Steaua României“, în grad de Ofițer, M.S. Regele Mihai I i-a decernat decorația „Coroana României“, în grad de Comandor, Președintele Republicii Moldova, Nicolae TIMOFTI, i-a conferit înalta distincție „Ordinul de Onoare”.

Există oameni care - prin viața lor și prin timpul pe care l-au dedicat semenilor - au contribuit la societate mai mult decât vom putea conștientiza vreodată. Există oameni care creează mai mult decât o moștenire - ei creează un ideal.

Președintele Academiei Române, profesorul Ionel Valentin VLAD a fost o astfel de personalitate, iar trecerea Domniei sale în eternitate este una dintre marile pierderi pe care le-a suferit România în ultima perioadă.

Există puține cuvinte care pot descrie simțul civic și devotamentul profesional al Președintelui Academiei Române - forța constantă cu care, de-a lungul unei întregi vieți a reușit să propulseze idealurile de rigoare academică, discreție și performanță în cercetare până la cel mai înalt nivel.

Ultimii ani ai Excelenței Sale au fost un exemplu de efort concentrat pentru a poziționa Academia Română ca cel mai înalt for cultural şi ştiinţific al României.

Este o viață exemplu care va continua să servească drept model pentru cei care au curajul și tăria de caracter să își asume țeluri mari în viață.

Pentru mine, pentru noi, profesorul Ionel Valentin VLAD va rămâne mereu un exemplu de cercetător și profesor, acel tip de personalitate care inspiră generații viitoare și ne învață să ne împingem idealurile cu forță.

Pierderea Domniei sale este o pierdere pentru România, iar comunitatea Universității POLITEHNICA din București va continua să cultive acele idealuri și valori pe care domnul Academician Ionel Valentin VLAD, le-a creat de-a lungul vieții.

Universitatea POLITEHNICA din București deplânge trecerea în neființă a Academicianului Ionel Valentin VLAD, care a îndoliat întreaga noastră comunitate academică, în numele căreia transmit cele mai sincere mesaje de condoleanțe și de susținere în aceste momente de grea încărcătură emoțională.

Odihnească-se în pace! Va rămâne veșnic în inimile noastre!

Cu adâncă durere în suflet,

În numele comunității academice a Universității POLITEHNICA din București,

Mihnea COSTOIU

Rector

 • Unive rsita tea  POLI TEH NICA  din  Bucure ști  transmite since re condo leanțe familiei
  Academicianului Ionel V alentin VLAD -  Președi ntele Academiei R omâne și membru de onoare al
  comunității Sale academice, o personalitate remarcabilă a ştiinţei româneşti şi mondiale, ce s-a
  stins din viaţă duminică, la vârsta de 74 de ani.
  Academicianul Ionel Valentin VLAD, inginer electronist, doctor inginer şi fizician, s-a
  născut la 22 septembrie 1943 în Bucureşti.
  Tânăr tunci, VLAD Valentin, a obținut Diploma de maturitate a Liceului ,,I.L. Caragiale din
  Bucurti, la data de 18 iulie 1961. În același an, susține examenul de admitere la Institutul
  Politehnic din București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Sesiunea septembrie 1961.
  Pe tot parcursul anilor de studii, Valentin VLAD s-a dovedit a fi un student merituos,
  obținând medii foarte mari, într-o perioadă în care exigența cadrelor didactice era extrem de
  mare. Astfel, rezultatele școlare au fost:
  1961/1962 - An I, Media 9.71
  1962/1963 - An II, Media 9.84
  Începând cu anul al III lea, optea și este repartizat la secția Electronică Industrială.
  1963/1964 - An III, Media 9.80
  1964/1965 - An IV, Media 9.80
  1965/1966 - An V, Media 9.50
  Media anilor de studii (5 ani): 9.71
  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  Universitatea POLITEHNICA din București
  Cabinet rector
 • De asemenea, studentul Ionel Valentin VLAD, obține rezultate foarte bune la concursurile
  profesionale organizate la nivelul universității, la nivelul centrului universitar București sau la
  nivel național.
  Colaborarea cu renumitul Academician Gheorghe CARTIANU începe în perioada
  studenției. Urmare a aceastei colaborări Academicianul CARTIANU devine îndrumătorul
  proiectului de diplomă al absolventului Ionel Valentin VLAD.
  Titlul proiectului de diplomă a fost: ,,Metode de sinteză a funcțiilor cu discontinuități de
  diferite ordine”. Examenul de stat este susținut în data de 22 iunie 1966. Președintele Comisiei
  Examenului de stat: dl. conf. Vasile CĂTUNEANU.
  A fost declarat Inginer, promoția 1966, în specialitatea Electronică Industrială.
  Inginerul Ionel Valentin VLAD continuă colaborarea cu marele Academician CARTIANU.
  Astfel, este admis la doctorat sub coordonarea mentorului său și după o activitate merituoasă
  obține Titlul de doctor, în anul 1972, cu teza: ,,Metode de prelucrare a informației în holografia
  convențională și în timp real(conducător: Prof Mc. Acad. Gheorghe CARTIANU).
  Între anii 1968 - 1980, a fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Politehnic din Bucureşti,
  împărtășind generațiilor de studenți, pasiunea sa pentru laseri și holograme. Din anul 1990
  devine profesor la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti.
  A fost timp de 50 de ani cercetător ştiinţific I la Institul Naţional de Cercetare Dezvoltare
  pentru Fizica Laserilor de la Măgurele, unde a înfiinţat şi condus Laboratorul de holografie,
  perioadă în care nu a încetat nici un moment în a fi un foarte bun colaborator al Universității
  POLITEHNICA din București.
  Parcurgând toate etapele de formare, Ionel Valentin VLAD a devenit savant de talie
  internațională. În anii de activitatea științifică, profesorul VLAD s-a impus drept un expert
  redutabil în domeniul opticii neliniare, nanofotonicii, prelucrării optice a informației, holografiei
  și imagisticii, instrumentelor optice cu laseri.
  Potențialul științific al Academicianului VLAD a marcat studiul hologramelor în timp real,
  realizarea primelor holograme profesionale din România, realizarea și studiul unor dispozitive
  optoelectrice bistabile pentru prelucrarea paralelă a imaginilor, conceptualizarea și elaborarea
  unor metode originale de măsurare a vibrațiilor cu amplitudini subatomice (de picometri),
  precum și dezvoltarea teoriei și observarea experimentală a solitonilor optici spaţiali, care permit
 • ghidarea luminii în zeci de mii de canale de informație paralele ultrarapide (femtosecunde) în
  cristale de niobat de litiu.
  În semn de aleasă apreciere și recunoaștere a excepționalelor calități umane și a
  realizărilor sale științifice, dovedite într-o îndelungată și remarcabicarieră academică și de
  cercetare, Universitatea POLITEHNICA din București i-a decernat, în data de 26 ianuarie 2016,
  titlul de Doctor Honoris Causa.
  A fost decorat cu Ordinul „Steaua României“, în grad de Ofițer, M.S. Regele Mihai I i-a
  decernat decorația „Coroana României“, în grad de Comandor, Președintele Republicii
  Moldova, Nicolae TIMOFTI, i-a conferit înalta distincție „Ordinul de Onoare”.
  Există oameni care - prin viața lor și prin timpul pe care l-au dedicat semenilor - au
  contribuit la societate mai mult decât vom putea conștientiza vreodată. Există oameni care
  creează mai mult decât o moștenire - ei creează un ideal.
  Președintele Academiei Române, profesorul Ionel Valentin VLAD a fost o astfel de
  personalitate, iar trecerea Domniei sale în eternitate este una dintre marile pierderi pe care le-a
  suferit România în ultima perioadă.
  Exis puține cuvinte care pot descrie simțul civic și devotamentul profesional al
  Președintelui Academiei Române - forța constantă cu care, de-a lungul unei întregi vieți a reușit
  propulseze idealurile de rigoare academică, discreție și performanță în cercetare până la cel
  mai înalt nivel.
  Ultimii ani ai Excelenței Sale au fost un exemplu de efort concentrat pentru a poziționa
  Academia Română ca cel mai înalt for cultural şi ştiinţific al României.
  Este o viață exemplu care va continua să servească drept model pentru cei care au curajul
  și tăria de caracter să își asume țeluri mari în viață.
  Pentru mine, pentru noi, profesorul Ionel Valentin VLAD va rămâne mereu un exemplu de
  cercetător și profesor, acel tip de personalitate care inspiră generații viitoare și ne învață ne
  împingem idealurile cu forță.
  Pierderea Domniei sale este o pierdere pentru România, iar comunitatea Universității
  POLITEHNICA din București va continua cultive acele idealuri și valori pe care domnul
  Academician Ionel Valentin VLAD, le-a creat de-a lungul vieții.
 • Universitatea POLITEHNICA din București deplânge trecerea în neființă a Academicianului
  Ionel Valentin VLAD, care a îndoliat întreaga noastră comunitate academică, în numele căreia
  transmit cele mai sincere mesaje de condoleanțe și de susținere în aceste momente de grea
  încărcătură emoțională.
  Odihnească-se în pace! Va rămâne veșnic în inimile noastre!
  Cu adâncă durere în suflet,
  În numele comunității academice a Universității POLITEHNICA din București,
  Mihnea COSTOIU
  Rector