Luni, 22 Octombrie 2012 10:02

UPB l-a comemorat pe Academicianul Gheorghe BUZDUGAN

BuzduganGh

Luni, 22 Octombrie 2012, la ora 13:30, in Sala Senatului, a avut aloc o manifestare prilejuitã de comemorarea  Domnului Academician Gheorghe BUZDUGAN

Evenimentul s-a constitui, în acelasi timp, cadrul de evocare si omagiere a celui care a fost Gheorghe BUZDUGAN, Presedinte de onoare al Academiei de Stiinte Tehnice din România, Seful catedrei de Rezistenta materialelor a Universitãtii Politehnica din Bucuresti între anii 1952 – 1987, mentor si model spiritual pentru generatii de studenti, personalitate de exceptie a lumii academice din România.

În ziua de 20 septembrie 2012 s-a stins din viaţă inginerul Gheorghe Buzdugan, membru titular al Academiei Române.

Născut în anul 1916 la Sighişoara, acad. Gheorghe Buzdugan şi-a făcut studiile liceale la liceul „Andrei Şaguna” din Braşov şi pe cele universitare la Şcoala Politehnică, Secţia electromecanică din Bucureşti.

În anul 1968 a devenit doctor şi un an mai târziu doctor docent. După absolvirea Institutului, a fost inginer la Societatea de gaz şi Electricitate şi apoi la Astra-Vagoane.

  In memoriam

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date biografice:

Din 1943 a intrat la Institutul Politehnic, şi a parcurs toate treptele universitare până la profesor, prorector şi profesor consultant şi a mai predat cursuri la Şcoala de Subingineri, Institutul de Căi Ferate din Bucureşti.

În principal, a predat cursuri de rezistenţa materialelor şi, pe durate mai scurte, mecanica teoretică şi vibraţii mecanice. Dedicat activităţii ştiinţifice şi profesorale, a proiectat, realizat şi înzestrat Laboratorul de Rezistenţa Materialelor în noul local al Institutului Politehnic. Totodată a reuşit să introducă în planul de învăţământ al facultăţilor de construcţii de maşini cursul de vibraţii mecanice. Rezultatele activităţii se regăsesc în 104 tratate, monografii şi manuale cu deosebire în cele trei discipline predate la Institutul Politehnic – rezistenţa materialelor, mecanica teoretică şi vibraţii mecanice. Vom menţiona doar „Rezistenţa materialelor”, „Teoria vibraţiilor”, „Măsurarea vibraţiilor”, „Fundaţii de maşini sau izolare antivibratorie”, „Şocuri şi vibraţii”. A editat şi publicat în Germania monografia multilingvă „Moderne Methoden und Hilfsmittel in der Inginieurausbildung”. La acestea se adaugă şi numeroase studii şi articole publicate în reviste de specialitate.

În anul 1963, Gheorghe Buzdugan a fost ales membru corespondent al Academiei Române, titular în anul 1990 şi între anii 1993-1998 a fost preşedintele Secţiei de Ştiinţe Tehnice. În 1992, şi-a susţinut discursul de recepţie cu tema „Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile, prezente în şcoala românească”.

La despărţirea de acad. Gheorghe Buzdugan, să reamintim cuvintele de răspuns la discursul de recepţie rostite de către acad. Radu Voinea, care afirma că a existat o lungă perioadă când cuvintele „rezistenţa materialelor” şi „Gheorghe Buzdugan” deveniseră sinonime. Era într-adevăr un fel de legendă vie datorită ţinutei ştiinţifice a cursurilor pe care le susţinea cu deosebitul dar de a le adapta şi moderniza continuu, reuşind să formeze generaţii de specialişti pentru care va rămâne un model de excelenţă şi exigenţă.