Miercuri, 19 Iulie 2017 09:12

Universitatea POLITEHNICA din București partener in cadrul proiectului BIOLEV

Foto_BIOLEV_01Proiectul de cercetare intitulat INSTALATIE PENTRU OBTINEREA PRIN LEVITATIE IN ATMOSFERA INERTA A ALIAJELOR BIO-COMPATIBILE USOARE DE INALTA PURITATE - BIOLEV este propus de o echipa inter-disciplinara alcatuita din Coordonator SC AAGES SRL din Tg. Mures, P1 – Universitatea Politehnica din Bucuresti si P2 – Universitatea de Medicina si Farmacie din Tg. Mures, avand ca scop realizarea unei instalatii flexibile pentru topire si tratare termica in camp de curenti de inalta frecventa  (inductie) a aliajelor usoare, bio-compatibile și bio-resorbabile, in conditii de puritate avansata. 


Ideea proiectului a aparut, in cadrul acestui parteneriat, din necesitatea de a se elabora aliaje usoare reactive bio-compatibile si bio-resorbabile pentru implanturi, din sistemul Mg-Ca. Obtinerea aliajelor speciale cu puritate avansata presupune eliminarea oricaror posibilitati de impurificare in procesul de topire si solidificare. Impurificarea se poate produce, fie din mediul de lucru (gaze dizolvate sau reactive), fie din interactiunea cu creuzetul sau din incarcatura metalica. Daca se utilizeaza materiale metalice de inalta puritate, efecte nocive pot aparea din interactiunea cu peretii creuzetului in timpul topirii, chiar daca se utilizeaza atmosfera de protectie inerta. Pentru a evita acest efect nedorit se utilizeaza instalatii care permit topirea in levitatie, adica prin sustentatia electro-magnetica cu curent de inductie a topiturii metalice. 

Scopul principal al proiectului este proiectarea si realizarea unei instalatii pentru obtinerea aliajelor bio-compatibile de inalta puritate, prin levitatie electro-magnetica in atmosfera inerta de argon. In completare, se urmareste demonstrarea functionalitatii instalatiei prin efectuarea de teste si incercari de obtinere a unei clase de aliaje usoare bio-compatibile din sistemul de aliere Mg-Ca, microaliate cu alte elemente cum ar fi: zinc, ytriu, zirconiu, siliciu etc., care pot fi utilizate pentru implanturi bio-resorbabile.

foto-instalatie-topire

Obiectivele proiectului sunt:

• Proiectarea, realizarea si implementarea la aplicant a unei noi instalatii de prelucrare in camp electromagnetic cu levitatie (propunere de brevet de inventie);

• Realizarea unei game de aliaje usoare din sistemul de aliere Mg-Ca cu puritate avansata si omologarea interna a tehnologiei de obtinere a acestora (propunere de brevet de inventie);

• Testarea caracteristicilor fizico-chimice, mecanice si metalurgice ale noilor tipuri de aliaje in vederea demonstrarii functionalitatii instalatiei.

• Valorificarea rezultatelor prin brevete, lucrari stiintifice publicate in reviste sau conferinte cu factor de impact peste 0,5 si cotate ISI, postare pe pagina web si organizarea unui workshop de diseminare cu participarea potentialilor beneficiari.  

Avantajele notabile ale utilizării acestui cuptor sunt acelea că nu există limită de temperatură superioară pentru topire, se crează conditii pentru obtinerea unor aliaje cu compoziție uniformă (ca urmare a unui efect puternic de agitare a topiturii datorat forțelor electromagnetice), topirea efectuandu-se fără contaminare iar solidificarea fiind controlata prin debitul de gaz inert injectat direct in incinta de obtinere. Totodata, curentii de camp permit orientarea si cresterea germenilor fazei solide, ceea ce permite finisarea granulatiei in aliajele speciale, obtinandu-se caracteristici fizico-chimice deosebite.