Joi, 05 Octombrie 2017 15:55

Universitatea POLITEHNICA din București gazdă pentru Conferința Internațională ”Economia circulară în România”

Foto_01

Universitatea POLITEHNICA din București, a fost astăzi, gazdă pentru Conferința Internațională  ”Economia circulară în România”, eveniment organizat de Ministerul Mediului, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2009 – 2014, finanțat prin Programul RO04 ”Reducerea substanțelor periculoase”.

Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, a deschis lucrările conferinței care a avut loc în Sala Senatului din cadrul Rectoratului Universității POLITEHNICA din București, cu începere de la ora 09:00.

În cadrul reuniunii au fi abordate teme precum Economia circulară din perspectiva României, Managementul deșeurilor în România, unde s-au prezentat exemple de bune practici în economia circulară și, nu în ultimul rând, aspecte privind finanțarea tranziției spre economia circulară. De asemenea, a fost prezentată contribuția instrumentelor realizate prin proiectele derulate în cadrul Programului RO04 ”Reducerea Substanțelor Periculoase” la realizarea obiectivelor economiei circulare.

Totodată, sub cupola Rectoratului UPB a fost amenajată o expoziție ude au fost prezentate proiectele finanțate prin Programul RO04 și rezultatele obținute în urma implementării acestora.

Rezultatele Programului RO 04 ”Reducerea Substanțelor Periculoase” reprezintă instrumente care vor facilita implementarea conceptului de economie circulară prin asigurarea condițiilor de identificare/reducere a substanțelor periculoase în produsele care pot fi reciclate, precum și îmbunătățirea managementului chimicalelor și deșeurilor.

La dezbateri au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Statelor Donatoare și ai Agenției de Mediu din Norvegia, ai Agenției Europene de Mediu, JASPERS, BEI, ai autorităților

publice romane centrale și locale, precum și ai asociațiilor și organizațiilor reprezentative din sectorul produselor chimice și managementului deșeurilor.

Printre cei prezenți s-au aflat:

Doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu, Viceprim-ministru, Ministrul Mediului,

Excelența Sa Doamna Lise Kleven Grevstad – Ambasador al Norvegiei

Domnul Kestutis Sadauskas – Director pentru economie circulara și creștere economică ecologică – Comisia Europeană

Doamna Kari Aa – Departamentul Chimicale și Deșeuri, Agenția Norvegiană pentru Mediu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Programul RO04 - Reducerea substanțelor periculoase sprijină implementarea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 prin prevenirea efectelor negative ale substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra mediului. Obiectivul, rezultatele și indicatorii programului reflectă scopurile și prioritățile strategiilor și planurile de acțiuni adoptate recent la nivel european și național.

Prin Programul RO04 - Reducerea substanțelor periculoase, România a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 10.000.000 Euro, la care se adaugă cofinanțarea din bugetul național de 1.764.706 Euro.