Marți, 11 Iulie 2017 15:10

UPB - Rezultate preliminarii și înmatriculări în perioada 19-20 iulie 2017

Rezultate preliminare (19 iulie 2017)

La fiecare facultate se vor întocmi şi se vor afişa, pentru ambele modalități de desfășurare concurs PROBE SCRISE sau INTERVIU:

  • listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;
  • listele candidaţilor declaraţi ADMISI prin REDISRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se facultatea la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;
  • lista candidaţilor declaraţi cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la nici o facultate precizată în fișa de înscriere.
  • lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică;

Înmatriculări (19 - 20 iulie 2017)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis pe bază de probă interviu sau pe bază de probe scrise la facultatea de bază sau prin redistribuire trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare.

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 8:00-18:00.

Taxa de înmatriculare este 50 RON.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.

Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

Aceste locuri rămase vacante se ocupă prin redistribuirea în cadrul facultăţii a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi.

Rezultate finale (21 iulie 2017)

Se afişează, la fiecare facultate, începând cu ora 13.00:

Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii

Situația locurilor vacante, pe domenii.


 

De asemenea absolvenții cursurilor de licență pot opta pentru unul dintre cele 181 de programe de masterat.

Admiterea la studii superioare de masterat va fi organizată în două etape.

Cea de-a doua etapă va avea loc în intervalul 28 august și 15 septembrie.

 Recomandăm consultarea prealabilă a listei cu programele de studii de masterat.  

Universitatea POLITEHNICA din București va actualiza constant informațiile cu privire la procesul de admitere pe canalele sale de comunicare: www.upb.ro, Facebook și Admitere UPB 2017.