Programul ERASMUS +

Programul Socrates a luat fiinta in baza Deciziei Nr. 819/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 14 martie 1995, având ca scop promovarea dimensiunii europene si ameliorarea calitatii educatiei prin încurajarea cooperarii între institutiile educationale din tarile participante.

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici: recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor; diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului; dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior si sportului); multiligvismul; echitate si incluziune; protectia si siguranta participantilor.

Programul ERASMUS+ reuneste vechile programe europene de finantare: Invatare pe tot parcursul vietii (Life Long Learning), Tineret in Actiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programe de cooperare cu tarile industrializate.

Structura programului ERASMUS+:

Actiunea Key 1: Mobilitatea persoanelor in scop educational

Actiunea Key 2: Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici

Actiunea Key 3: Sprijin pentru reformarea politicilor

Programul ERASMUS+

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 • Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 • Mobilităţi de practică pentru studenţi (plasamente studenţeşti)
 • Mobilităţi de predare pentru cadre didactice

 

Mobilitati de studiu:

Obiective:

 • să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 • să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 • să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 • să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

 

Mobilităţi de plasament (practica) pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii):

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale care trebuie sa detina cod PIC (Participant Identification Code).

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

 

Mobilităţi predare ale cadrelor didactice în instituţii de învăţământ superior

Obiective:

 • să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 • să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 • să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti s-a aliniat noii viziuni promovate in cadrul programului ERASMUS+ propunandu-si sa atinga obiectivele definite in CARTA EXTINSA.

Mai multe informatii pot fi obtinute pe pagia web a Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

  CARTA ERASMUS +