Posturi Vacante

I. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA


1.  Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

1.2  Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

2. HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

2.2  HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

3.  METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB

4.   Comisii de specialitate si domenii arondate CNATDCU

5. OMECTS nr. 6.560 / Decembrie 2012. Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

6.  OMECTS nr. 4204 / Iulie 2013. Modificare OMECTS nr. 6560 / Decembrie 2012 [Modificarea Standardelor unor Comisii CNATDCU]

7.  POSTURI DIDACTICE VACANTE scoase la concurs în Semestrul II, pentru anul universitar 2016-2017

8.   CALENDAR CONCURS - OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA - Sem. II, 2016-2017

9.   PROGRAMAREA PROBLOR DE CONCURS

10. COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată Semestrul II, anul universitar 2016-2017

11.  Candidaţi inscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. II, an univ. 2016-2017

12.  Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată


ARHIVA DOCUMENTE

Arhiva documente concursuri  2016-2017 

Arhiva documente concursuri  2015-2016 

Arhiva documente concursuri semestrul II 2013-2014

Arhiva documente concursuri semestrul I 2013-2014 


II. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA


1. Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

2.  Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

3. HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

4.  HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

5. METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB 

6.  CALENDARUL concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de  Asistent si Sef Lucrari/Lector pe perioada determinata

7.   POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

8.   TABEL COMISII CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

9.   PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PE PERIOADA DETERMINATA

10.  LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2017-2018

11. Candidaţi inscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată, sem. I, an univ. 2017-2018

12.  Candidati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinatăsem. I, an univ. 2017-2018


III.  POSTURI DE CERCETATOR DISPONIBILE IN CADRUL INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP

 


ELI-NP_Jobs_martie2014


PozitiiDeschiseELI-NP_mart2014

OpenPositionsELI-NP_mart2014