Posturi Vacante

I. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA


1.  Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

1.2  Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

2. HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

2.2  HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

3.  METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB

4.   Comisii de specialitate si domenii arondate CNATDCU

5. OMECTS nr. 6.560 / Decembrie 2012. Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

6.  OMECTS nr. 4204 / Iulie 2013. Modificare OMECTS nr. 6560 / Decembrie 2012 [Modificarea Standardelor unor Comisii CNATDCU]

 


 Arhiva documente concursuri 2017-2018

Arhiva documente concursuri  2016-2017 

Arhiva documente concursuri  2015-2016 

Arhiva documente concursuri semestrul II 2013-2014

Arhiva documente concursuri semestrul I 2013-2014 


II. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA


1. Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

2.  Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

3. HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

4.   HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

5. METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB 

 


III.  POSTURI DE CERCETATOR DISPONIBILE IN CADRUL INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP


ELI-NP_Jobs_martie2014


PozitiiDeschiseELI-NP_mart2014

OpenPositionsELI-NP_mart2014