Posturi Vacante

I. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA


1.  Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

1.2  Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

2. HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

2.2  HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

3.  METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB

4.   Comisii de specialitate si domenii arondate CNATDCU

5.   Ordin nr. 6129/2016 - Standarde minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

6.   POSTURI DIDACTICE VACANTE pe pedioadă nedeterminată propuse spre a fi scoase la concurs în semestrul I, an univ.2017 – 2018

7.  CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA - Sem. I, An universitar 2017–2018

8.   COMISII CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA - Sem. I, An universitar 2017–2018

9.  PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata [Sem. II, An. Univ.2017-2018]

 


II. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA


1.  Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

2.   Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

3.   HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

4.   HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

5.   METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB 

6.   Posturi didactice vacante pe perioada determinata, sem. 2, an univ 2017-2018

7.   Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante de sistent si Sef Lucrări/Lector pe perioada determinata

8.  COMISII DE CONCURS 

9.   Candidaţi înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didacticevacante pe perioadă determinată.


 

ARHIVA DOCUMENTE

Arhiva documente concursuri  2016-2017

Arhiva documente concursuri  2015-2016

Arhiva documente concursuri semestrul II 2013-2014

Arhiva documente concursuri semestrul I 2013-2014