Facultatea de Inginerie Medicala

Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B.) este dezvoltarea Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (D.B.B.). FIM este o structură integratoare, cu rol sinergetic în promovarea domeniilor Bioingineriei şi Biotehnologie la nivelul universităţii în acord cu strategia UPB faţă de rolul şi importanţa acestora în asigurarea calităţii vieţii, în plan economic şi social.

Înfiinţată  în anul 2010, facultatea integrează programe de licenţă în Inginieria Medicală şi programele de masterat ale Departamentului (derulate începând din anul 2002) într-o structură distinctă, care asigură spaţiul academic necesar acestui domeniu, ce se constituie într-o nouă specializare inginerească.

Facultatea de Inginerie Medicală, continuatorul DBB, se distinge prin nivelul înalt de interdisciplinaritate al corpului profesoral şi programelor de instruire oferite, cu componente de ştiinţe tehnice, medicină, ştiinţele vieţii. FIM organizează activităţi didactice şi de instruire la nivel de Licenţă, Masterat, Doctorat, inclusiv în cotutelă cu specialişti din UPB, din alte IOSUD din ţară şi cu specialişti din străinătate; calificări/recalificări postuniversitare de scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate.

Facultatea de Inginerie Mediclă asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul ingineriei medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru asistenţă tehnică, cercetare, proiectare şi creare de software dedicat.

Începând cu anul universitar 2010-2011, facultatea oferă posibilitatea efectuării studiilor universitare în cadrul domeniului Ştiinţe inginereşti aplicate.

Programele de studiu sunt de nivel european, îmbinând tradiţia şcolii politehnice bucureştene cu tendinţele actuale de automatizare şi informatizare, calitatea corpului profesoral fiind recunoscută pe plan naţional, dar şi internaţional. Organizarea activităţilor educaţionale, didactice şi de cercetare, se realizează în colaborare cu Consiliile facultăţilor şi departamentelor UPB. Facultatea de Inginerie Medicală urmăreste ca pregătirea în aceste domenii să corespundă cerinţelor educaţionale naţionale, fiind competitivă cu aceea oferită de universităţi de referinţă. FIM colaborează cu Platforma Interdisciplinară Bioinginerie-Biotehnologie BIOINGTEH UPB-CNCSIS.

FIM asigură următoarele specializări:

 • Program de licenţă (ciclul I), cu şi fără taxă: cursuri, activităţi de cercetăre ştiinţifică şi lucrarea de licenţă în domeniul de instruire este Ştiinţe tehnice aplicate; se acorda titlul ştiinţific de “Inginer”.
 • Masterat (2 ani, complementar), cu şi fără taxă: cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de disertaţie; domeniul de instruire este Ştiinţe tehnice aplicate; se acordă titlul ştiinţific de “Master”.


Adresa: Strada Gheorghe Polizu, nr 1-7, Corp F,  sector 1, Bucuresti 
E-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Tel: + 40 21 402 9039

Fax: +40 21 402 9038
Website: dbb.pub.ro/info/facultatea-de-inginerie-medicala

Conducere

 • Decan: Prof.univ.dr.ing. Sorin JINGA

         Telefon decanat: +40 21 402 9049

 • Prodecan: Conf. dr. ing. Alina MACHEDON 
 • Prodecan: Prof. dr. ing. Georgeta VOICU
 • Prodecan: Conf. dr. ing. Izabela Cristina STANCU

Departamente

Bioinginerie şi Biotehnologie

 • Director departament: Prof. dr. ing. Mihaela Morega
 • telefon: 0 40 21 402 9338 

Educaţie Fizică şi Sport - Kinetoterapie

 • Director departament: Prof. dr. Mihaela NETOLITZCHI
 • telefon: + 40 21 402 9355
 • e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  
 • web site: www.dep.efs-k.pub.ro