Arhiva documente concursuri 2016-2017

Arhiva documente concursuri semestrul I 2016-2017

7.  POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂscoase la concurs în Semestrul I, anul universitar 2016-2017[MO, III, Nr. 1631 / 28.11.2016]

8. CALENDAR CONCURSOCUPARE POSTURI DIDACTICE - PERIOADA NEDETERMINATASem. I, An universitar 2016 – 2017 [MO, III, 1631 /28.11.2016]

9.  PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

10. COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

11. Candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, publicate în MO.1631/28.11.2016

12. Candidati admisi/respinsi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, publicate in MO.1631/28.11.2016

 

Arhiva documente concursuri semestrul II 2016-2017

OMECTS nr. 6.560 / Decembrie 2012. Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

OMECTS nr. 4204 / Iulie 2013. Modificare OMECTS nr. 6560 / Decembrie 2012 [Modificarea Standardelor unor Comisii CNATDCU]

POSTURI DIDACTICE VACANTE scoase la concurs în Semestrul II, pentru anul universitar 2016-2017

CALENDAR CONCURS - OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA - Sem. II, 2016-2017

  PROGRAMAREA PROBLOR DE CONCURS

  COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată Semestrul II, anul universitar 2016-2017

11. Candidaţi inscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. II, an univ. 2016-2017

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată