Anunturi concursuri

Joi, 27 iulie 2017

1 ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.08.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala C 03, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi din cadrul IMST, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini:

-   A1 - inginer I(S) - intre orele 12.00-14.00;

-   A2 - inginer I(S) - intre orele 10.00-12.00.

2   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de tehnician I(M), din cadrul Directiei General Administrative Economice, Biroul Sigma TV.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu Relatii Publice (administrator financiar IS).

5.   PROCES-VERBAL privind solutionarea contestatiei depuse in urma selectiei dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar-sef, din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.

Miercuri, 26 iulie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala C 03, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar debutant (S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

Marti, 25 iulie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de secretar-sef facultate, in cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.

Luni, 24 iulie 2017

1. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 16.08.2017, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei General Administrative Economica, Birou Muzeu UPB:

-   A1 - un post sef Birou Muzeu (administrator financiar/patrimoniu);

-   A2 - 2 (doua) posturi de muzeograf IA(S).

2.   REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

Vineri, 21 iulie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV:

- subinginer I(SSD);

- inginer I(S).

Miercuri, 19 iulie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 10.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca Centrala, sala P02, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei General Administrativ-Economica, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

Marti, 18 iulie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea a doua posturi vacante de tehnician I(M), din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciiului Contractare Evenimente.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

4.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- administrator financiar debutant (M);

- administrator financiar III(S).

Luni, 17 iulie 2017

1.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV:

- un post de subinginer I(SSD);

- un post de inginer I(S).

Vineri, 14 iulie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

Joi, 13 iulie 2017

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a celor 2 (doua) posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 4.08.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile:

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Bugete si Activitate Economica;

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Inventarierea Patrimoniului.

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- administrator financiar debutant (M);

- administrator financiar III(S).

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

6. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 7.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de muncitor (motostivuitorist), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Miercuri, 12 iulie 2017

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

- administrator financiar I(M);

- administrator financiar I(S).

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de adminsitrator financiar I(S), din cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi vacante de tehnician I(M), din cadrul Directiei General Adminstratuive, Biroul Sigma TV.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Relatii Publice.

Marti, 11 iulie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Luni, 10 iulie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 1.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de conducere de sef Serviciu Relatii Publice - administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Relatii Publice.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 1.08.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 1.08.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de conducere de sef serviciu (administrator financiar patrimoniu) din cadrul Directiei Achizitii, Editura Politehnica Press.

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Contractare Evenimente:

- administrator financiar I(M) - proba scrisa;

- administrator financiar I(S) - interviu.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV.

Vineri, 7 iulie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente. 

3.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviulu pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

- administrator financiar I(S);

-administrator financiar I(M).

4.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciulu Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- administrator financiar III(S);

administrator financiar debutant (M).

Joi, 6 iulie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Miercuri, 5 iulie 2017

1.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat, in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica. 

2.  RAPORT FINAL al concursuluui organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Financiar. 

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 28.07.2017, intre orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala BN 230, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de secretar-sef facultate, in cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor. 

Marti, 4 iulie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului de Contractare Evenimente:

- administrator financiar I(M) - selectia dosarelor;

- adminsitrator financiar I(S) - proba scrisa.

3.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV.

Luni, 3 iulie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), in cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat.

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

5.  RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

6.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

7.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata, a postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului/Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

8.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- un post de administrator financiar debutant (M);

- un post de administrator financiar III(S).

Vineri, 30 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii peobei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar Contabile, Biroul Financiar. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat, din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

Joi, 29 iunie 2017

1.  ANUNTURI privind organizare examenelor de promovare a personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

Miercuri, 28 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente. 

3.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroulu Sigma TV. 

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 20.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV:

- un post de inginer I(S)  A ;

- un post de subinginer I(SSD) A .

Marti, 27 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative. 

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

- administrator financiar I(S);

- administrator financiar I(M).

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma desfasurarii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene.

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

Luni, 26 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Financiar. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a celei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

Vineri, 23 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

4.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

5.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

6.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Magazin UPB.

Joi, 22 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

Miercuri, 21 iunie 2017

1.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi vacante de administrator financiar I(M) din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de administrator financiar III(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Organizare Evenimente.

Marti, 20 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Magazin UPB. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, in cadrul Facultatii CASM, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Vineri, 16 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea, pe o perioada de un an, a unui post contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi contractual vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

3.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Formare Continua. 

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB. 

5.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sofer, in cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Joi, 15 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 07.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, et. 4, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul  Serviciului de Contractare Evenimente. 

Miercuri, 14 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, et. 4, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului de Contractare Evenimente.


2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, aurmatoarelor posturi contractuale de executie din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

un post de administrator financiar III(S);

- un post de administrator financiar debutant (M).

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Magazin UPB.

  

Marti, 13 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Formare Continua.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Luni, 12 iunie 2017

1.  PROCES-VERBA L incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB.

Vineri, 9 iunie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului SIGMA TV.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului SIGMA TV.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, etaj IV, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

4.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Srt. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala I 103, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Ddep. Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

Joi, 8 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 30.06.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 30.06.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

2 (doua) posturi de administrator financiar I(S);

un post de administrator financiar I(M).

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Magazin al UPB.

Miercuri, 7 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Formare Continua.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 29.06.2017, ora 12.00 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Marti, 6 iunie 2017

1.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB.

5.  PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

Miercuri, 31 mai 2017

1.  RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

- muncitor I(M);

- muncitor necalificat.

Marti, 30 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului, in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer, din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Formare Continua.

5.  PROCES-VERBAL nr. 9941/30.05.2017, incheiat in urma neprezentarii niciunui candidat pentru postull de muncitor I (mecanic auto), Directia Achizitii, Biroul Parc Auto.

6.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.06.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar I (M), din cadrul Biroului Financiar.

7.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.06.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, 011061 Bucuresti, CIF 4183199, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de muncitor calificat in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Luni, 29 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

2.  REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

Vineri, 26 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti - Bufet IMST.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.06.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea Transporturi, hol parter, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 7 (sapte) posturi

4.  ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.06.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de un an, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar I (S) din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca.

Joi, 25 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

2.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor cinci posturi vacante de muncitor necalificat spatii verzi din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

Miercuri, 24 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2.  REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

Marti, 23 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

Luni, 22 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor 5 posturi vacante de muncitori necalificati spatii verzi, din cadrul Directiei Gestiunea-Dezvoltarea Patrimoniului.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- muncitor necalificat - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I(M) - bucatar - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti - Bufet IMST.

3.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - IMST.

4.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

5.  RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S) - Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M) - Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

Vineri, 19 mai

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.06.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I (S)din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

Joi, 18 mai 2017

1.  RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I (lacatus mecanic) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

Miercuri, 17 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese industriale.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane - Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviulu pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Facultatea IMST.

4.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica - Secretariat.

5.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de inginer sistem I(S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

6.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S) - Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M) - Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

Marti, 16 mai 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 09.06.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I (M)din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

- un post de muncitor necalifica;

- un post de muncitor I(M), bucatar - Bufet IMST.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor cinci posturi vacante de muncitor necalificat spatii verzi din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

4.  RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.  RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Ddep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- un post de administrator financiar I(S);

- un post de tehnician I(M).

6.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

7.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Luni, 15 mai 2017

1.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant;

- un post de administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- un post de muncitor I (lacatus mecanic) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma solutionarii contestatiei inregistrata cu nr. 8468/12.05.2017, depusa de dl Gabor Adrian, referitoare la rezultatul obtinut in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postulu vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea dnei Stanciu Mirela-Loredana de pe functia de muncitor necalificat pe functia de muncitor I(M) - bucatar, in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

4.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala CE 203, a examenului pentru promovarea dlui Dumitrascu Constantin de pe functia de inginer II pe functia de inginer I in cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

Vineri, 12 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer sistem (S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

Joi, 11 mai 2017

1.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de informatician I(SSD), in cadrul Serviciului Calitate.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S), in cadrul Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M), in cadrul Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- administrator financiar I(S);

- tehnician I(M).