Anunturi concursuri

Joi, 22 iunie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

Miercuri, 21 iunie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi vacante de administrator financiar I(M) din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de  din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Organizare Evenimente.

Marti, 20 iunie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Magazin UPB. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, in cadrul Facultatii CASM, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Vineri, 16 iunie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea, pe o perioada de un an, a unui post contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi contractual vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Formare Continua. 

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB. 

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sofer, in cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Joi, 15 iunie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 07.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, et. 4, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul  Serviciului de Contractare Evenimente. 

Miercuri, 14 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, et. 4, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de  administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului de Contractare Evenimente.


2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, aurmatoarelor posturi contractuale de executie din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

    - un post de administrator financiar III(S);

    - un post de administrator financiar debutant (M).

 3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Magazin UPB.

  

Marti, 13 iunie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Formare Continua. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Luni, 12 iunie 2017

1.   PROCES-VERBA L incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB.

Vineri, 9 iunie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului SIGMA TV.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului SIGMA TV.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, etaj IV, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Srt. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala I 103, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Ddep. Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

Joi, 8 iunie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 30.06.2017,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 30.06.2017,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

    - 2 (doua) posturi de administrator financiar I(S);

    - un post de administrator financiar I(M).

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Magazin al UPB.

Miercuri, 7 iunie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Formare Continua. 

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 29.06.2017, ora 12.00 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 
 

Marti, 6 iunie 2017

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice. 

2.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale. 

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene.

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

Miercuri, 31 mai 2017

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

- muncitor I(M);

- muncitor necalificat.

Marti, 30 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului, in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer, din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Formare Continua. 

5.   PROCES-VERBAL nr. 9941/30.05.2017, incheiat in urma neprezentarii niciunui candidat pentru postull de muncitor I (mecanic auto), Directia Achizitii, Biroul Parc Auto. 

6.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.06.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar I (M), din cadrul Biroului Financiar.

7.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.06.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, 011061 Bucuresti, CIF 4183199, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de muncitor calificat in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Luni, 29 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale. 

2.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

Vineri, 26 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti - Bufet IMST. 

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.06.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea Transporturi, hol parter, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 7 (sapte) posturi  

4.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.06.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de un an, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar I (S) din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca.

Joi, 25 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS. 

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor cinci posturi vacante de muncitor necalificat spatii verzi din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului. 

Miercuri, 24 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice. 

2.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

Marti, 23 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

Luni, 22 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor 5 posturi vacante de muncitori necalificati spatii verzi, din cadrul Directiei Gestiunea-Dezvoltarea Patrimoniului. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- muncitor necalificat - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I(M) - bucatar - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti - Bufet IMST.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - IMST.

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

5.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S) - Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M) - Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

Vineri, 19 mai

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.06.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I (S) din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

Joi, 18 mai 2017

1.   RAPOARTE FINALE   ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I (lacatus mecanic) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

Miercuri, 17 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese industriale. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane - Serviciul Evidenta Resurselor Umane. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviulu pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Facultatea IMST. 

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica - Secretariat. 

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de inginer sistem I(S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat. 

6.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S) - Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M) - Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

Marti, 16 mai 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 09.06.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I (M) din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

- un post de muncitor necalifica;

- un post de muncitor I(M), bucatar - Bufet IMST.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor cinci posturi vacante de muncitor necalificat spatii verzi din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

4.   RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.   RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Ddep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- un post de administrator financiar I(S);

- un post de tehnician I(M).

6.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Luni, 15 mai 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant;

- un post de administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- un post de muncitor I (lacatus mecanic) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma solutionarii contestatiei inregistrata cu nr. 8468/12.05.2017, depusa de dl Gabor Adrian, referitoare la rezultatul obtinut in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postulu vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea dnei Stanciu Mirela-Loredana de pe functia de muncitor necalificat pe functia de muncitor I(M) - bucatar, in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala CE 203, a examenului pentru promovarea dlui Dumitrascu Constantin de pe functia de inginer II pe functia de inginer I in cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

Vineri, 12 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer sistem (S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

Joi, 11 mai 2017

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de informatician I(SSD), in cadrul Serviciului Calitate. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S), in cadrul Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M), in cadrul Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- administrator financiar I(S);

- tehnician I(M).

6.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.06.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Formare Continua.

7.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.0.2017, ora 12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursurilor pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractuale de executie din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auro:

- un post de sofer, categoriile B si C;

- un post de muncitor I(M) - mecanic auto.

8.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de ingrijitor I(M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Miercuri, 10 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat spatii verzi, perioada determinata de un an, in cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile. 

3.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Dep. UNESCO:

- secretar-sef;

- administrator financiar I(S).

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Lucrari si Servicii.

Marti, 9 mai 2017

1.   RAPOARTE FINELE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I(S) - Serviciul Retele Utilitare;

- administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I(M) - instalator - Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Luni, 8 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de informatician I(SSD) din cadrul Serviciului Calitate. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer sistem (S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice. 

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Rezistenta Materialelor.

5.    RAPORT FINAL  al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M)-tamplar, pe durata nedeterminata, din cadrul Direcției Intretinere Patrimoniu - Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

6.    RAPORT FINAL  al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M)- lacatus mecanic, pe durata nedeterminata, din cadrul Direcției Intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

7.    RAPORT FINAL  al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor I(M), pe durata nedeterminata, din cadrul Direcției Intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Vineri, 5 mai 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii, Produse, Lucrari si Servicii. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Bibliotecii Centrale. 

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Dep. UNESCO:

- administrator financiar I(S);

- secretar-sef.

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S), Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M), Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

7.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- administrator financiar I(S);

- tehnician I(M).

Joi, 4 mai 2017

1.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice. 

2.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Retele Utilitare.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Miercuri, 3 mai 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant;

- muncitor I (lacatus mecanic) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor pposturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- muncitor I(M) - lacatus mecanic, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I(M) - tamplar, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant;

- patru posturi de ingrijitor I(M), Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Rezistenta Materialelor.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea ED, sala 109, a examenului pentru promovarea dnei Matei Ionela Liliana, din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare, din functia de secretar II(S) in functia de secretar I(S).

Marti, 2 mai 2017

1.   RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Lab. Inginerie Chimica si Biochimica. 

2.   REZULTATELE FINALE ale examenelor de promovare a personalului din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de informatician I (SSD), in cadrul Serviciului Calitate. 

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M), in cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica.  

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer sistem (S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Secretariat.

Vineri, 28 aprilie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- tehnician I(M);

- administrator financiar I(S).

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Dep. UNESCO:

- secretar-sef;

-administrator financiar I(S).

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii, Produse, Lucrari si Servicii.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatei inscrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Bibliotecii Centrale.

7.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.05.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, intre orele 9.00-11.00, cladirea ISB, sala D 010, a examenului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de tehnician IA(M), in cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

Joi, 27 aprilie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 19.05.2017, ora 10:00, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sect 6, Bucuresti, Cantina Leu,  a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor necalificat in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Cantina Leu. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Lab. Inginerie Chimica si Biochimica. 

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Retele Utilitare;

- administrator financiar I(M), in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I(M), in cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

4. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 22.05.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, intre orele 12.00-14.00,  a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Macanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

Miercuri, 26 aprilie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 19.05.2017, intre orele 10:00-12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de muncitor I(M) - bucatar, in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Bufet IMST.

 2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor practice la examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- muncitor I(M) - lacatus mecanic, in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I(M) - tamplar, in cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant;

- ingrijitor I(M), in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Rezistenta Materialelor.

Marti, 25 aprilie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de informatician I(SSD), in cadrul Serviciului Calitate.

Luni, 24 aprilie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii, Produse, Lucrari si Servicii. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor de examen ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Dep. UNESCO:

    - secretar-sef;

    - administrator financiar I(S).

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea ISB, sala D 009, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

Vineri, 21 aprilie 2017

1.    PROCES-VERBAL   incheiat astazi de comisia de concurs stabilita prin Decizia rectorului nr 2360/29.03.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I(M) - Instalator in constructii, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Complex Studentesc Regie. 

2.    PROCES-VERBAL   incheiat astazi de comisia de concurs stabilita prin Decizia rectorului nr 2358/29.03.2017, in urma verificarii dosarelor de examen al candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Retele Utilitare. 

3.    PROCES-VERBAL   incheiat astazi de comisia de concurs stabilita prin Decizia rectorului nr 2359/29.03.2017, in urma verificarii dosarelor de examen al candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

4.   RAPORT FINAL incheiat astazi cu ocazia finalizarii examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I (M) - bucatar, pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Bufet Nr 2.

5.    RAPORT FINAL  incheiat astazi cu ocazia finalizarii examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (M), pe durata nedeterminata, din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii.


Joi, 20 aprilie 2017

 

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

    - 4 (patru) posturi de ingrijitor I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

    - un post de muncitor I(M) - lacatus mecanic - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

    - un post de muncitor I(M) - tamplar - Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 15.05.2017, intre orele 10:00-12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, etaj 2,  a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, cu norma intreaga, a   cinci posturi  contractual vacante de executie de muncitori necalificati spatii verzi, din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

3.   PROCES-VERBAL  incheiat de comisia de concurs stabilita prin Decizia rectorului nr 2340/27.03.2017, in urma verificarii dosarelor de examen al candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I(M) - din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Departamentul Rezistenta Materialelor. 


Miercuri, 19 aprilie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Marti, 18 aprilie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I(M) - bucatar din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Bufet nr. 2. 


Vineri, 14 aprilie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 10.05.2017, intre orele 10:00-12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat - sala AN 215,  a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de Administrator Financiar Debutant (S) din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane. 

2.    ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 10.05.2017, intre orele 13:00-15:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Facultatii IMST - sala CB 016,  a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a două posturi de Ingrijitor I (M) din cadrul Directiei de Intretinere Patrimoniu - Facultatea IMST. 

3.    ANUNT   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 10.05.2017, intre orele 11:00-13:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Facultatii de Automatica si Calculatoare - sala EN 302,  a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de Inginer I (S) din cadrul Departamentului de Automatică și Informatica Industriala - Facultatea de Automatică și Calculatoare.


Joi, 13 aprilie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 09.05.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi vacante de administrator financiar I(S), la Directia Financiar-Contabila.

Miercuri, 12 aprilie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala D 010, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2. PROC ES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 08.05.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

    -  un post de muncitor I (lacatus mecanic), in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti - Atelier Lacatuserie;

    - un post de administrator financiar I(M) in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti - sala AN 215;

    - un post de administrator financiar I(S) in cadrul Biroului Interventii in Spatii de Invatamant - sala AN 215

Marti, 11 aprilie 2017

1 ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 05.05.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,   sala CB 202, IMST, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual de executie de inginer de sistem (S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Secretariat. 

2.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 05.05.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,  Facultatea de Inginerie Macanica si Mecatronica,  a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de   din cadrul Facultatii de Inginerie Macanica si Mecatronica, Secretariat.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sect 1, Bucuresti, corp F, sala F 212,  a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I(M) - bucatar, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Bufet nr. 2.

Luni, 10 aprilie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 04.05.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, corp CH,  sala CH 104,  a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Facultatii de Inginerie Macanica si Mecatronica, Dep. de Mecatronica si Mecanica de Precizie:

    - un post de tehnician I(M) -   FISA POSTULUI ;

    - un post de administrator financiar I(S) -   FISA POSTULUI .

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sect 1, Bucuresti, corp F, sala F 212,  a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

3.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) in cadrul Secretariatului Rectorat, Biroul Acte de Studii.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 04.05.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, intre orele 10.00-12.00 a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu fractiune de norma, a unui post contractual de executie de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

Vineri, 7 aprilie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,   a examenului pentrupromovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,  a examenului pentrupromovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

Joi, 6 aprilie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer de sistem I(S) din cadrul Facultatii ETTI, Dep. de Telecomunicatii. 

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer IA(S) din Facultatea CASM, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer IA(S) din Facultateade Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

Miercuri, 5 aprilie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor I(M) - bucatar, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Bufet nr. 2. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Secretariatului Rectorat, Biroul Acte de Studii. 

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 28.04.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, etaj 2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de executie de informatician I(SSD), Serviciul Calitate. 

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului contractual vacant de administrator financiar III(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni. 

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Marti, 4 aprilie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.04.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, intre orele 10.00-12.00 a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Departamentului UNESCO:

    - un post de secretar-sef;

    - un post de administrator financiar I(S).

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.04.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, intre orele 12.00-14.00 a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciiul Achizitii Produse, Lucrari si Servicii.

Luni, 3 aprilie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma  inginer de sistem (S) din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Telecomunicatii. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de inginer IA (S) din cadrul Facultatii CASM, Dep. Chimie Anorganiza, Cgimie Fizica si Electrochimie.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 26.04.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursurilor pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

    - un post de administrator financiar I(S), Serviciul Retele Utilitare - orele 10.00-12.00;

    - un post de administrator financiar I(M), Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti - orele 10.00-12.00;

    - un post de muncitor I(M) - instalator in constructii, Complex Studentesc Regie - orele 12.00-14.00.

 4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA in cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

Vineri, 31 martie 2017

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, laboratorul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica:

    - un post de inginer I(S);

    - un post de analist programator IA (M);

    - un post de tehnician IA (M).

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA (M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Materialelor si Sudare.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 25.04.2017orele 11.00-13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Dep. Rezistenta Materialelor, sala CA 116, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice. 

4. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 25.04.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursurilor pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

    - un post de muncitor I(M) - tamplar, orele 11.00-13.00, sala Atelier tamplarie - Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant - formatia de lucru Tamplari;

      - un post de muncitor I(M) - lacatus mecanic, ora 9.00, Rectorat, sala Atelier instalatori - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

    - 4 posturi de ingrijitor I(M), ora 9.00, la sediul din bdul Iuliu Maniu 1-3, Camin A Leu, - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III (S), din cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni.

 

Marti, 28 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I A(S), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica:

    - tehnician I A(M);

    - analist programator I A(M).

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA, din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, laboratorul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer de sistem I(S), din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

Luni, 27 martie 2017

 

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a celei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Materialelor si Sudare. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urmasustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar III(S), din cadrul Serviciiului Relatii Publice si Alumni.

Vineri, 24 martie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Secretariatului UPB. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Secretariatului - Rectorat, Biroul Acte de Studii.

Miercuri, 22 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer sistem I(S) din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Telecomunicatii. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii CASM, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, laboratorul Masini, Materiale si Actionari Electrice. 

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise si a celei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, laboratorul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica. 

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, laboratorul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.  

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru promovarea personalului , in cadrul Facultatii CASM, Dep. Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

Marti, 21 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician I A(M) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Materialelor si Sudare.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Secretariatului UPB. 

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator-sef facultate (S), la Facultatea de Stiinte Aplicate. 

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar III (S), in cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni.

Luni, 20 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala.

Vineri, 17 martie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 11.04.2017orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar IA (M) din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 10.04.2017orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Muncitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere patrimoniu.

3   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I (S) la Secretariat Rectorat universitate.

Joi, 16 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA (M), la Facultatea de Stiinta si Ingineria Matrialelor - Departamentul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I (S), la Facultatea de Stiinta si Ingineria Matrialelor - Departamentul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Analist Programator IA (M), la Facultatea de Stiinta si Ingineria Matrialelor - Departamentul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Sef Facultate, in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate.

Miercuri, 15 martie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de Subinginer I (SSD), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Laboratorul de Chimie Generala.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala.

Marti, 14 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de Administrator Financiar I (S),din cadrul Directiei Financiar Contabila.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de Secretar I (M), din cadrul Secretariat UPB.

Vineri, 10 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de Subinginer I (SSD), in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Laboratorul de Chimie Generala.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Sef Facultate,din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate.

Joi, 9 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), la Secretariat - Rectorat Universitate.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar I (M), la Secretariat - Rectorat Universitate.

Marti, 7 martie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 29.03.2017ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiart I (S) din cadrul Secretariat - Rectorat Universitate.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Financiar Contabila. 

Luni, 6 martie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator-sef facultate, la Facultatea de Stiinte Aplicate. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer I (SSD), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, laboratorul de Chimie generala. 

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ale OMEN 5138/2014, anunta organizarea in data de 20.03.2017ora 10.00, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, sect 1, Bucuresti, sala I 103, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. deStiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

Vineri, 3 martie 2017

1. ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.03.2017orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Departamentul Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei", sala P 206, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer I A din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I(M) la Secretariat - Rectorat Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.03.2017ora 12.00, la sediul din Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3 sect 6, Bucuresti, Complex Leu, sala A 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer sistem I (S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologiai Informatiei, Dep. Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.

4. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.03.2017orele 10.00-12.00, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, sect 1, Bucuresti, corp E, sala E 301, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer I A(S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

Joi, 2 martie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 24.03.2017orele 10.00-13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea I.M.S.T., a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de tehnician I A (M) din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice-departamentul Tehnologia Materialelor si Sudare.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 24.03.2017orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar III (S) din cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni.

Marti, 28 februarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen pentru ocuparea postului vacant de Subinginer I (SSD), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, laboratorul de Chimie Generala.

Luni, 27 februarie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.03.2017orele 12.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de tehnician I A (M) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor-departamentul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.03.2017, ora 10.00, la sediul din Bdul. Gheorghe Polizu, nr.1-7, sector 1, Bucuresti, corp A, sala A 047, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de inginerie Aerospatiala - Decanat - Birou Secretariat.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

5.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.03.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Analist Programator IA (M) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor-departamentul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen pentru ocuparea postului vacant de Secretar I (M), din cadrul Secretariat - Rectorat Universitate.

7.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.03.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer I (S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor-departamentul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

Marti, 22 februarie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de Analist Programator Ajutor IA (M), din cadrul Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor scrise pentru examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

 Luni, 20 februarie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 14.03.2017, ora 10.00,   la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I, la Secretariat - Rectorat universitate .

Vineri, 17 februarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de analist programator ajutor I A (M), din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii. 

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.03.2017, ora 10.00,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S) in cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Miercuri, 15 februarie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 09.03.2017, ora 10.00,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de administrator-sef facultate, la Facultatea de Stiinte Aplicate. 

Luni, 13 februarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Analist Programator Ajutor I A (M) din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii. 

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de Educator (M), din cadrul Gradinitei Politehnica.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de Inginer II (S), din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Laboratorul Telecomunicatii.

Joi, 9 februarie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.03.2017,   la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Laboratorul de Chimie Generala. Examenul se va desfasura la Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor,  

Miercuri, 8 februarie 2017

1.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.03.2017, ora 10.00,   la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Secretar I.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer II (S), din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - Dep. Telecomunicatii.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Educator (M), din cadrul Gradinitei Politehnica.

 Marti, 7 februarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de analist programator ajutor IA (M), din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Vineri, 3 februarie 2017

1. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenelor de promovare a personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

    - in data de 20.02.2017 - interval orar 12.00-14.00;

    - in data de 20.02.2017 - interval orar 10.00-12.00

Joi, 2 februarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer II (S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de educator (M) din cadrul Gradinitei Politehnica.

Miercuri, 1 februarie 2017

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

    - administrator financiar I (S) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

    - administrator financiar I (M) -Complex Leu - corp A;

    - muncitor I (M) - bucatar - Bufet nr. 2, Leu

Vineri, 27 ianuarie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I (M) - Complex Leu, corp A;

- administrator financiar I(S) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de secretar-sef facultate I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de profesor invatamant prescolar grad didactic I, din cadrul Gradinitei Politehnica.

4. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei:

-   secretar IA(M) ;

-   secretar I(SSD) .

5.  RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Fonduri Europene:

- administrator financiar I(S) - Serviciul Dezvoltare Contractare Proiecte;

- administrator financiar I(S) - Serviciul Monitorizare Raportare.

6.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician I (M) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

7.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(SSD), din cadrul Directiei Gestiunea si dezvoltarea Patrimoniului.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer II (S), din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de educator (M), din cadrul Gradinitei Politehnica.

Joi, 26 ianuarie 2017

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Achizitii. 

2.   PROCESE-VERBALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician gestionar I A (M), pe durata nedeterminata, in cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

Miercuri, 25 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician gestionar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar-sef, din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica.

Vineri, 20 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

    - administrator financiar I (S) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

    - muncitor (M) - bucatar - Bufet nr. 2, Leu;

    - administrator financiar I(M) - Complex Leu, corp A.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), pe durata nedeterminata, din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustineriiprobelor scrise pentru examenele organizate pentru promovarea personalului in cadrul Directiei Financiar-Contabile.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(SSD), din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician I (M), din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de profesor invatamant prescolar grad didactic I din cadrul Gradinitei Politehnica.

7.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Facultatii ETTI, Secretariat:

    - un post de secretar I A(M);

    - un post de secretar I (SSSD).

8.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Fonduri Europene:

    - administrator financiar I(S) - Serviciul Monitorizare Raportare;

    - administrator financiar I(S) - Serviciul Dezvoltare Contractare Proiecte.

Joi, 19 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Directiei Achizitii.

Miercuri, 18 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.  

2. ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 10.02.2017,  la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de analist programator ajutor I A (M), din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Marti, 17 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de analist programator ajutor I A (M) din cadrul Directiei de Informatizare si Resurse Umane - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar-sef facultate (S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica - Secretariat.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S) din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician gestionar I A (M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I (SSD), din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probelor scrise pentru examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Fonduri Europene:

    - un post de administrator financiar I (S) - Serviciul Dezvoltare Contractare Proiecte;

    -un post de administrator financiar I (S) - Serviciul Monitorizare Rapoarte.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - Secretariat:

    - un post de secretar I (SSD);

    - un post de secretar I A (M).

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician I (M) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de profesor invatamant prescolar grad didactic I, din cadrul Gradinitei Politehnica.

Luni, 16 ianuarie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

    - un post de administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti;

    - un post de muncitor I(M) - Bufet nr. 2, Leu;

    - un post de administrator financiar I(M) - Complex Leu, Corp A.

Vineri, 13 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Achizitii. 

Miercuri, 11 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar I (SSD) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul Secretariat.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Profesor Invatamant Prescolar grad didactic I, din cadrul Gradinitei Politehnica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar I A (M), din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul Secretariat.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare Raportare.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Contractare Proiecte.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician I (M), din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Laboratorul de Fizica.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician gestionar IA (M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (SSD), din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

Marti, 10 ianuarie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar-sef din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica.

Luni, 9 ianuarie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 01.02.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Sala A 308, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer II - Laborator Multimedia 2, din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, dep. Telecomunicatii.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.01.2017, orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Gradinita Politehnica, sala Cancelariei, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de educator (M) din cadrul Gradinitei Politehnica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Achizitii.

Joi, 5 ianuarie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

Miercuri, 4 ianuarie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.01.2017, ora 10.00, la sediul din Str. Splaiul Independentei, nr 313, sector 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Financiar Contabila.

Marti, 27 decembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 19.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat,Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Muncitor I (M)-bucatar, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 19.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat,Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 19.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat,Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Administrator Financiar I (M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

4.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S) in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

5.   RAPORT FINAL - incheiat cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

6.   RAPORT FINALincheiat cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

7.   RAPORT FINALincheiat cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini.

8.   RAPORT FINALincheiat cu ocazia finalizarii concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de soferi, pe durata nedeterminata, din cadrulDirecției Achizitii, Biroul Parc Auto.

Joi, 22 decembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Profesor Prescolar (S) in cadrul Gradinitei Politehnica.

Miercuri, 21 decembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat,Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul monitorizare-Raportare.

2 .   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat,Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

3 .   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat,Sala BN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Tehnician Gestionar I A (M), din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Retele Utilitare. 

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer IA(S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Laboratorul de Teoria Mecanismelor si a Robotilor.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer I(S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Laboratorul de Tehnologia Constructiilor de Masini.

7 .   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei,Sala A 105, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Secretar IA(M), din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.

8 .   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Facultatea de Stiinte Aplicate,Sala BN 134, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Tehnician I (M), din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Laboratorul de Fizica.

9 .   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Gradinita Politehnica, sala Cancelariei Gradinitei, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Profesor Invatamant prescolar grad didactic I-Gradinita Politehnica, din cadrul Gradinitei Politehnica.

10 .   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul Secretariat, sala A105, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Secretar I (SSD), din cadrul Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul Secretariat.

11.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Soferi, din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

12.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer I(S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini.

13.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Director in cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea patrimoniului.

14.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat,Sala AN 215 a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Administrator Financiar I (SSD), din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

15.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Sala CG 008 a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Secretar Sef Facultate, din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Serviciul Secretariat.

Marti, 20 decembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice-Departamantul Rezistenta Materialelor.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Profesor invatamant prescolar (S), din cadrul Gradinitei Politehnica. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Ingrijitoare, din cadrul Gradinitei Politehnica. 

Luni, 19 decembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S) in cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 12.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Achizitii.

3.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA (M) in cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul de Producere si Utizilare a Energiei.

Vineri, 16 decembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I (M) in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Laboratorul Masini, Materiale si Actionari Electrice.

2.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I (electrician) in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Director-Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

4.   RAPORT FINAL  al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I (M), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Laboratorul Masini, Materiale si Actionari Electrice.

Joi, 15 decembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 10.01.2017la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu-Serviciul Retele Utilitare.

3.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S) in cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane, Biroul Raporte si Statistici.

4.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S) in cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane, Biroul Raporte si Statistici.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de Sofer, din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto. 

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I(S) din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini. 

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I(S) din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini. 

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer IA(S) din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Laboratorul de Teoria Mecanismelor si a Robotilor. 

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Departamentul Rezistenta Materialelor.

Miercuri, 14 decembrie 2016

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), in cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de Ingrijitoare, din cadrul Gradinitei Politehnica. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Profesor invatamant prescolar (S) din cadrul Gradinitei Politehnica. 

Marti, 13 decembrie 2016

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I (M), in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Laboratorul Masini, Materiale si Actionari Electrice. 

Luni, 12 decembrie 2016

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I (electrician), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de director-administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului. 

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviurilor pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane:

    - un de post administrator financiar I (S), Biroul Resurse Umane;

    - un post de administrator financiar I (S), Biroul Rapoarte si Statistici.

Vineri, 9 decembrie 2016

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice:

    - inginer IA (S), Laboratorul de Teoria Mecanismelor si a Robotilor;

    - inginer I (S), Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini;

    - inginer I (S), Laboratorul de Tehnologia Constructiilor de Masini.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi contractual vacante de sofer, din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Retele Utilitare.

Joi, 8 decembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii Publice si Alumni. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Gradinitei Politehnica:

    - profesor prescolar (S);

    - ingrijitoare.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician I A(M), in cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producere si Utilizare a Energiei.

Miercuri, 7 decembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de Muncitor I (M), din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Laboratorul Masini, Materiale si Actionari Electrice. 

Marti, 6 decembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de Muncitor I (electricieni), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I(S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I(S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane, Biroul Rapoarte si Statistici.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de Director-Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

Luni, 5 decembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I A (S) in cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

Marti, 29 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de Muncitor I (M), din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Laboratorul Masini, Materiale si Actionari Electrice. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de Muncitor I (electricieni), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator Financiar I (S), din cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni. 

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului la concursul organizat pentru ocuparea postului de Tehnician IA (M), din cadrul Facultatii de Energetica. 

Luni, 28 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S), in cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice. 

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane:

    - un post de administrator financiar I(S), Biroul Rapoarte si Statistici;

    - un post de administrator financiar I(S), Biroul Evidenta Resurselor Umane.

4.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de contabil-sef in cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare si Inovare Politehnica (ICDIP).

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.12.2016, ora 12.00la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea IMST, sala CA 115, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul IMST, Dep. Rezistenta Materialelor.

Vineri, 25 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare Rapoarte Proiecte.

Miercuri, 23 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Contabil Sef, din cadrul compartimentului Financiar-Contabil al Institutului de Cercetare-Dezvoltare si Inovare Politehnica(ICDIP). 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare Raportare Proiecte. 

Marti, 22 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer IA (S), din cadrul Facultatii de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei. 

Luni, 21 noiembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.12.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Gradinita Politehnica, sala Birou Administrativ, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de Ingrijitoare, din cadrul Gradinitei Politehnica.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.12.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti,Gradinita Politehnica, sala Cancelariei gradinitei, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 4 posturi contractual vacante de Profesor Invatamant Prescolar (S), din cadrul Gradinitei Politehnica.

Vineri, 18 noiembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 14.12.2016, ora 09.00la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 4 posturi contractual vacante de Soferi, din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 14.12.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Sala CE 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer I (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, laboratorul de Tehnologia Constructiilor de Masini.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 14.12.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Sala JC 110, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer IA (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, laboratorul de Teoria Mecanismelor si a Robotilor.

5.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 14.12.2016,ora 09.00la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Sala JC 110, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer I (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini.

Joi, 17 noiembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 14.12.2016, orele 10.00-12.00la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Contabil Sef, in cadrul compartimentului Financiar-Contabil al Institutului de Cercetare - Dezvoltare si Inovare Politehnica (ICDIP).

Marti, 15 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 09.12.2016, ora 10.00la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Director-Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer IA(S), in cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

Luni, 14 noiembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Rectorat, Curte, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Rectorat, camera R021, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Rectorat, camera AN215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni.

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician I (A), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului. 

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I A (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul Sisteme Electroenergetice.

6.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician I A (M), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului. 

7.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I A (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului. 

8.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer Sistem I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, departamentul Secretariat. 

9.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor, pe durata nedeterminata, din cadrul Departamentului de Chimie Organica "Costin Nenitescu", din Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor. 

Vineri, 11 noiembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 07.12.2016, orele 10.00-12.00la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala EH 016, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Tehnician I A(M), din cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul Producere si Utilizare a Energiei.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 07.12.2016, orele 09.00-11.00la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar II (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat. 

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 05.12.2016, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane

    - Administrator Financiar I(S) - Biroul Evidenta Resurselor Umane; 

    - Administrator Financiar I(S) - Biroul Rapoarte si Statistici;

Joi, 10 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Contabil Sef, din cadrul compartimentului Financiar-Contabil al Institutului de Cercetare-Dezvoltare si Inovare Politehnica (ICDIP). 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea ISB, Sala D018, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.12.2016, ora 09.30la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala EA 16, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Muncitor I (M), din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Laboratorul Masini, Materiale si Actionari Electrice.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Muncitor I, din cadrul Departamentului de Chimie Organica "Costin Nenitescu", din Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor. 

Miercuri, 9 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer Sistem I (S), din cadrul Departamentului Secretariat al Facultatii de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer IA(S), in cadrul Facultatii de Energetica, Laboratorul de Hidraulica, masini hidraulice si ingineria mediului.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer IA(S), in cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul de Sisteme Electroenergetice.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA(M), in cadrul Facultatii de Energetica, Laboratorul de Hidraulica, masini hidraulice si ingineria mediului.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA, in cadrul Facultatii de Energetica, Laboratorul de Hidraulica, masini hidraulice si ingineria mediului.

7.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer sistem I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Departamentul de Telecomunicatii. 

Marti, 8 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar II (S), in cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

Luni, 7 noiembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, Corp AN, camera S20, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare Rapoarte Proiecte.

Joi, 3 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer Sistem I (S), din cadrul Departamentului Secretariat al Facultatii de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer Sistem I (S), din cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer Sistem I (S), din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, departamentul Telecomunicatii. 

4.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii de Energetica:

    - Inginer IA(S) - Dep. de Sisteme Electroenergetice;

    - Tehnician IA (M) - Dep. de Hidraulica si Ingineria Mediului;

    - Inginer IA (S) - laboratorul Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician I (A), din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I, din cadrul Departamentului de Chimie Organica "Costin Nenitescu", din Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Miercuri, 2 noiembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar II (S), in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini. 

Luni, 31 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

Vineri, 28 octombrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.11.2016, orele 13.00-15.00la sediul din bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei, sala B 321, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer IA (S), conform statului de functii.

Joi, 27 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA (S), in cadrul Facultatii de Energetica, laboratorul Hidraulica, masini hidraulice si ingineria mediului.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician  IA (M), in cadrul Facultatii de Energetica, laboratorul Hidraulica, masini hidraulice si ingineria mediului.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacantde administrator financiar II (S), in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Secretariat.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA (S), in cadrul Facultatii de Energetica,Dep. de Sisteme Electroenergetice.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician  IA (M), in cadrul Facultatii de Energetica, laboratorul Hidraulica, masini hidraulice si ingineria mediului.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer Sistem I (S), in cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, departamentul Secretariat.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer Sistem I (S), in cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer Sistem I (S), in cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, departamentului Telecomunicatii.

9.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Gradinitei POLITEHNICA:

    - educator;

    - ingrijitor  I.

Marti, 25 octombrie 2016

1.     ANUNT  Institutul de Cercetare-Dezvoltare si Inovare Politehnica (ICDIP), unitate de cercetare in subordinea Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.11.2016, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6,corp Biblioteca A, et.3, sala 305, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma partiala de 2 ore/luna, a postului contractual vacant de Contabil sef-economist specialist IA.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

Luni, 24 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Ingrijitor I, din cadrul Gradinita Politehnica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de educator, din cadrul Gradinita Politehnica.

Miercuri, 19 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatei inscrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar I (S), din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Biroului Relatii Publice si Alumni. 

Marti, 18 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Educator, din cadrul Gradinita Politehnica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Ingrijitor, din cadrul Gradinita Politehnica.

Luni, 17 octombrie 2016

1.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 08.11.2016, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

Vineri, 14 octombrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Biroului Situatii de Urgenta. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni:

- administrator financiar I (S);

- administrator financiar debutant.

Marti, 11 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Biroului Situatii de Urgenta.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale cadidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Ingrijitor, din cadrul Gradinita Politehnica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale cadidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de Educator, din cadrul Gradinita Politehnica.

Luni, 10 octombrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitor I (zugrav), pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar Debutant, din cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni.

4.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 01.11.2016, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea Inginerie si Managementul Sistemelor Tehnologice, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar II (S), din cadrul Secretariat, Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

5.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 09.00-11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Energetica,Departamentul Sisteme Electroenergetice, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer I A (S), conform statului de functii.

6.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Energetica,Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Engineria Mediului, Laboratorul AHP, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer I A (S), conform statului de functii.

7.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Energetica,Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Tehnician I (A), conform statului de functii.

8.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Laboratorul Telecomunicatii, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer Sistem I (S), conform statului de functii.

9.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Energetica,Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Tehnician I A(M), conform statului de functii.

10.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Secretariat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer Sistem I (S), conform statului de functii.

11.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Laboratorul de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer Sistem I (S), conform statului de functii.

12.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 02.11.2016, orele 11.00-13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Laboratorul de Chimie Organica "COSTIN NENITESCU", a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Muncitor I, conform statului de functii.

Vineri, 7 octombrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Consilier Juridic I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Juridica si Contencios, Biroul Contencios.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor I, pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Joi, 6 octombrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I (bucatar), pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Miercuri, 5 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Biroul Situatii de Urgenta.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I (S), pe durata determinata de trei ani, in cadrul Laborator Analiza si Sinteza Circuite (ASC), Semnale si Sisteme (SS), departamentul Telecomunicatii.

Marti, 4 octombrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante de Muncitor I (zugrav), in cadrul Directia Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Juridic I (S), din cadrul Directiei Juridica si Contencios, Biroul Contencios.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru ocuparea postului contractual vacant de Ingrijitor I, in cadrul Intretinere Patrimoniu.

Vineri, 30 septembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 24.10.2016, orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursurilor pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I (S) din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postulu contractual vacant de muncitor I (bucatar), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului de inginer I (A) in cadrul laboratorului Analiza si Sinteza Circuite, Semnale si Sisteme, Dep. Telecomunicatii.

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor de examen ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni: un post de administrator financiar debutant (M) si un post de administrator financiar I (S).

Joi, 29 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Biroului Situatii de Urgenta.

Miercuri, 28 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Juridic I (S), din cadrul Directiei Juridica si Contencios, Biroul Contencios.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante de Muncitor I (zugrav), in cadrul Directia Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Biroului Situatii de Urgenta.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor I, in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Luni, 26 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor I (bucatar), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.10.2016, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursurilor pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Gradinitei Politehnica:

    - 1 post de educator - orele 12.00-14.00;

    - 1 post de ingrijitoare - orele 10.00-12.00, la Camin Regie (langa camin P 21).

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului de inginer I (A) din cadrul laboratorului Analiza si Sinteza Circuite, Semnale si Sisteme, Dep. Telecomunicatii.

Vineri, 23 septembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I, pe durata nedeterminata, in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Departamentul de Fizica.

Joi, 22 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatei inscrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Juridic I (S), din cadrul Directiei Juridica si Contencios, Biroul Contencios.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Injrijitor I, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Miercuri, 21 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante de Muncitor I (zugrav), in cadrul Directia Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

Marti, 20 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor I, din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Departamentul de Fizica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului a candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I (A), in cadrul Laborator:Analiza si Sinteza Circuite (ASC), Semnale si Sisteme (SS), departamentul Telecomunicatii.

Luni, 19 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor I (bucatar), in cadrul Directia Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Formare Continua.

Vineri, 16 septembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor Necalificat, pe durata nedeterminata, in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudare.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

Joi, 15 septembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant (M), pe durata nedeterminata, in cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

2.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 07.10.2016, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursurilor pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni:

1 post de Administrator Financiar I (S)

1 post de Administrator Financiar Debutant (M)

Miercuri, 14 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor I, din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Departamentul de Fizica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Formare Continua.

Marti, 13 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Faultatii IMST, Dep. Tehnologia Materialelor si Sudare.

2.  PROCES-VERBAL  incheiat in urma interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

Luni, 12 septembrie 2016

1.     ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 04.10.2016, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Biroul Situatii de Urgenta, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), conform statutului de Functii al Biroului Situatii de Urgenta.

Joi, 08 septembrie 2016

1.   ERATA In cadrul Anuntului publicat pe pagina de internet a UPB cu nr.14832/02.09.2016, cu privire la scoaterea la concurs a postului de Consilier Juridic I (S) in cadrul Biroului Contencios din cadrul UPB, se corecteaza o eroare materiala cu privire la categoria postului scos la concurs din perspectiva perioadei de angajare.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor I, din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Departamentul de Fizica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Formare Continua.

Miercuri, 7 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician IA (M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor Necalificat, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

Marti, 06 septembrie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 28.09.2016, orele 11.00-13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Complex Regie, Camin P15, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 posturi de executie de muncitor I (zugrav), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Biroul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician Debutant (M), din cadrul Facultatii de Transporturi, Departamentul Autovehicule Rutiere.

Luni, 5 septembrie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de director, vacant, pe durata nedeterminata, in cadrul Gradinitei Politehnica. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 26.09.2016, orele 11.00-13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala 215, etaj II, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de executie de muncitor I (bucatar), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.09.2016, orele 09.00-11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Directia Intretinere Patrimoniu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de ingrijitor I, in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.09.2016, orele 09.00-11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Serviciul Legislatie si Contencios, Biroul Contencios, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, cu perioada de proba 30 de zile, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Consilier Juridic I (S), in cadrul Serviciului de Legislatie si Contencios, Biroul Contencios.

Vineri, 02 septembrie 2016

1.   RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizarii examenului ocuparea postului contractual vacant de Asistent medical, din cadrul Gradinita Politehnica. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Formare Continua.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a 5 posturi vacante de educator, pe durata nedeterminata, in cadrul Gradinitei Politehnica.

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar de patrimoniu, pe durata nedeterminata, in cadrul Gradinitei Politehnica.

Joi, 01 septembrie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar I (S), din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.09.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Laborator:Analiza si Sinteza Circuite (ASC), Semnale si Sisteme (SS), concursul pentru ocuparea pe perioada determinata de 3 ani, cu norma intreaga, a postului contractual de Inginer I (A), in cadrul Laborator:Analiza si Sinteza Circuite (ASC), Semnale si Sisteme (SS), Departamentul Telecomunicatii.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudare.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudare.

5.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.09.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Sala D 202, a concursul pentru ocuparea pe perioada determinata de 3 ani, cu norma intreaga, a postului contractual de Inginer I (A), in cadrul Laborator:Analiza si Sinteza Circuite (ASC), Semnale si Sisteme (SS), Departamentul Telecomunicatii.

Miercuri, 31 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului al candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Director, in cadrul Gradinita Politehnica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician Debutant (M), din cadrul Facultatii de Transporturi, Departamentul Autovehicule Rutiere.

Marti, 30 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistent medical, in cadrul Gradinita Politehnica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 5 posturi contractual vacante de Educator, in cadrul Gradinita Politehnica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar de patromoniu S, in cadrul Gradinita Politehnica.

Luni, 29 august 2016

1.   RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizarii examenului ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S) la Directia Juridica si Contencios, Biroul pentru exercitarea activitatii de control intern managerial. 

2.   RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizarii examenului ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar III (S) la Directia Juridica si Contencios, Biroul pentru exercitarea activitatii de control intern managerial. 

Vineri, 26 august 2016

1.   RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea a 5 posturi contractual vacante de Injrijitor, in cadrul Gradinita Politehnica.

2.   RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S) pe durata nedeterminata, din cadrul Biroului de Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

Joi, 25 august 2016

1.   RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale. 

2.   RAPORT FINAL incheiat cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de Administrator Financiar I (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Director, in cadrul Gradinita Politehnica.

Miercuri, 24 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S) in Directia Juridica si Contencios, Biroul pentru exercitarea activitatii de control intern managerial. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar III (S) in Directia Juridica si Contencios, Biroul pentru exercitarea activitatii de control intern managerial.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 5 posturi contractual vacante de Educator, in cadrul Gradinita Politehnica.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei practice a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistent medical, in cadrul Gradinita Politehnica.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar de patromoniu S, in cadrul Gradinita Politehnica.

Marti, 23 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Biroului de Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma interviului ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 5 posturi contractual vacante de Injrijitor, in cadrul Gradinita Politehnica.

Luni, 22 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de Administrator Financiar I (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.09.2016, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Stiinte Aplicate, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de Muncitor I, in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Departamentul Fizica.

Joi, 18 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistenta medicala, in cadrul Gradinita Politehnica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Director, in cadrul Gradinita Politehnica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 5 posturi contractual vacante de Educator, in cadrul Gradinita Politehnica.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar de patromoniu S, in cadrul Gradinita Politehnica.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S) in Directia Juridica si Contencios, Biroul pentru exercitarea activitatii de control intern managerial.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar III (S) in Directia Juridica si Contencios, Biroul pentru exercitarea activitatii de control intern managerial.

Miercuri, 17 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de 5 ingrijitori, in cadrul Gradinita Politehnica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S) din cadrul Biroului de Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

Marti, 16 august 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 07.09.2016, ora 10.00la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea RECTORAT, corp AN, camera 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de Administrator Financiar I (S), in cadrul Directiei Formare Continua.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de Administrator Financiar I (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale.

Vineri, 12 august 2016

1.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.09.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Mamagementul Sistemelor Tehnologice, Sala CE 201, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Muncitor Necalificat, din cadrul Departamentului Tehnologia Materialelor si Sudare.

2.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.09.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Mamagementul Sistemelor Tehnologice, Sala CE 203, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Tehnician IA (M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

3.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.09.2016, orele 12:00-14:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

Joi, 11 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Juridic si Contencios.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar III (S), din cadrul Directiei Juridic si Contencios.

3.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 05.09.2016, ora 12:00la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea de Transporturi, Sala JD 014, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Tehnician Debutant (M), din cadrul Facultatii de Transporturi.

Miercuri, 10 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Biroului de Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

Marti, 9 august 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de 5 ingrijitori I, in cadrul Gradinita Politehnica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs a candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de Administrator Financiar I (S), in cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Relatii Internationale.

Miercuri, 3 august 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I (S) temporar vacant din cadrul Directiei Gestiune si Dezvoltare Patrimoniu.

Marti, 2 august 2016

1.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 24.08.2016, orele 11.00-13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, etaj 2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a a postului de conducere de director gradinita din cadrul Gradinitei Politehnica.

Vineri, 29 iulie 2016

1   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.08.2016la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Gradinitei Politehnica:

    - un post de administrator financiar de patrimoniu (I)S;

    - un post de educator;

    - un post de asistent medical.

 2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I (S), din cadrul Directiei Gestiune si Dezvoltare Patrimoniu.

Luni, 25 iulie 2016

1.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.08.2016, intre orele 9.00-11:00la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractuale de executie din cadrul Directiei Juridice si Contencios:

    - un post de administrator financiar I (S);

    - un post de administrator financiar III (S).

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.08.2016, intre orele 11.00-13:00la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Camin Regie (fosta spalatorie) langa caminul P21,a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 5 posturi de ingrijitoare in cadrul Gradinitei Politehnica.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I (S) in cadrul Directiei Gestiune si Dezvoltare Patrimoniu.

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, postului vacant de administrator financiar debutant (M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Vineri, 22 iulie 2016

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica. 

2.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 16.08.2016, intre orele 10.00-12:00la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I (S), din cadrul Biroului de Protectia Muncii si Securitatea Sanatatii.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

Joi, 21 iulie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 12.08.2016, orele 11.00-13:00la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant  , din cadrul Directiei Relatii Internationale.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 12.08.2016, orele 09.00-11:00la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 posturi contractual vacante  , din cadrul Directiei Relatii Internationale.

Miercuri, 20 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Marti, 19 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Secretariat. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I (S), in cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi lal concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Directiei Gestiune si DEzvoltare Patrimoniu.

Vineri, 15 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer Chimist, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de inginerie chimica si biochimica. 

Joi, 14 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar Debutant (M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu. 

Miercuri, 13 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Secretariat. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), in cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini. 

Luni, 11 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer Chimist, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica. 

Joi, 7 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), in cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs ale candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Secretariat.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de Administrator Financiar I (M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu. 

4.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului de secretar I (M), vacant pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat. 

5.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului de Tehnician IA (M), vacant pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Laborator Tehnologia Constructiilor de Masini.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Marti, 5 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer chimist, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, DEp. de Inginerie Chimica si Biochimica.

Luni, 4 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I (M), in cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice-Secretariat. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician I (M), in cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Laboratorul Tehnologia Constructiilor de Masini. 

3.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului de secretar I (S), vacant, pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Energetica, Secretariat. 

4.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului de inginer I (S), temporar vacant, pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Departamentul de Automatica si Ingineria Sistemelor. 

Vineri, 1 iulie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (M), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu. 

Joi, 30 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL privind solutionarea contestatiei depuse de dna Oancea Paraschiva in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I (M), in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de  22 .07.2016, orele 11.00-13:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Directia Gestiunea si DEzvoltarea Patrimoniului - Biroul Administrare Patrimoniu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I (S), conform statului de functi.

Miercuri, 29 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de inginer I (S), in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Departamentul Laborator de Automatica si Ingineria Sistemelor. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I (S), in cadrul Facultatii de Energetica, Secretariat.

Marti, 28 iunie 2016

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice:

    - tehnician IA(M), Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini;

    - secretar I (M), Secretariat.

Luni, 27 iunie 2016

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor I(S), pe durata nedeterminata, in cadrul Serviciului Audit.

Joi, 23 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de inginer I (S), in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, dep. Automatica si Ingineria Sistemelor. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I S, in cadrul Facultatii de Energetica, Secretariat.

Miercuri, 22 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I (M), in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de auditor I (S), in cadrul Serviciului Audit. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verficarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea ppostului contractual vacant de tehnician IA (M), in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

Luni, 21 iunie 2016

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I (S), vacant, pe durata nedeterminata, in cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 13.07.2016, orele 10.00-12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Directia Intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar debutant, conform statului de functii al Serviciului de Legislatie si Contencios.

Vineri, 17 iunie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 12.07.2016, orele 12.00-14:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de administrator financiar I (S), in cadrul Directiei Recrutare Studenti Straini. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 12.07.2016, orele 9.00-11:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de administrator financiar I (S), in cadrul Facultatii de Ingineriei Electrica.

Joi, 16 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de inginer I (S), in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. de Automatica si Ingineria Sistemelor. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I S, in cadrul Facultatii de Energetica, Secretariat.

Miercuri, 15 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului de catre candidata inscrisa la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de auditor I (S) din cadrul Serviciului Audit. 

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, pentru Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica, Laboratorul Produse si Procese Inovative, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer I (S).

Luni, 13 iunie 2016

1.   CALENDAR ACTUALIZAT al desfasurarii examenului pentru ocuparea postului vacant de auditor I (S) din cadrul Serviciului Audit. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.07.2016,orele 11.00-13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Directia Intretinere Patrimoniu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I (M), conform statului de functii al Serviciului de Legislatie si Contencios.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (M), pe durata nedeterminata, din cadrul Secretariatului Rectorat.

Vineri, 10 iunie 2016

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto:

    - un post de administrator financiar I (M);

    - doua posturi de sofer I (M).

Joi, 9 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni.

Miercuri, 8 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I (M), in cadrul Secretariatului UPB.

Marti, 7 iunie 2016

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto:

    - un post administrator financiar I (M) - proba interviu;

    - doua posturi sofer (M) - proba interviu.

Luni, 6 iunie 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de director (S), pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Formare Continua.

Vineri, 3 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S), in cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni. 

2.   DECIZIE privind amanarea interviului pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (M) din cadrul Secretariatului Universitatii Politehnica din Bucuresti.

Joi, 2 iunie 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 27.06.2016, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala CE 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante:

    - un post de secretar facultate I (M);

    - un post de tehnician IA (M), in domeniul Echipamentelor si Tehnologiilor de Fabricare, laboratorul Tehnologia Constructiilor de Masini.

Miercuri, 1 iunie 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de director (S), in cadrul Directiei Formare Continua. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto:

    - un post administrator financiar I (M) - proba scrisa;

    - doua posturi sofer (M) - proba practica.

Marti, 31 mai 2016

1.  DECIZIE privind amanarea concursului pentru ocuparea postului vacant de auditor I (S) din cadrul Serviciului Audit. 

2.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Fonduri Europene:

    - consilier juridic (debutant);

    - administrator financiar I (S).

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (M), in cadrul Secretariatului UPB.

Luni, 30 mai 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 22.06.2016, orele 09.00-11:00, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Departamentul Laborator de Automatica si Ingineria Sistemelor, sala ED 203, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an pana la intoarcerea titularului de post, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Inginer I (S), departamentul Laborator de Automatica si Ingineria Sistemelor, Facultatea de Automatica.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 22.06.2016, orele 10.00-12:00, Facultatea de Energetica, Serviciul Secretariat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de secretar I (S). 

Vineri, 27 mai 2016

1.   ERATA la Anuntul nr. 9112/16.05.2016, cu privire la intervalul orar si locul de desfasurare a probei practice pentru doua posturi de sofer (M) scoase la concurs, in cadrul Directiei Achizitii - Biroul Parc Auto.

Joi, 26 mai 2016

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma interviului sustinut de candidatii inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Fonduri Europene:

    - consilier juridic (debutant);

    - administrator financiar I (S).

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto:

    - un post de administrator financiar I (M);

    - doua posturi de sofer (M).

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de examen al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor I(S), in cadrul Serviciului Audit.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de director (S) in cadrul Directiei Formare Continua.

Miercuri, 25 mai 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (M), in cadrul Secretariatului UPB.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I, pe durata nedeterminata, in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. deTermotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de redactor IA(S), in cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Editura Politehnica.

Vineri, 20 mai 2016

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Fonduri Europene:

    - consilier juridic (debutant);

    - administrator financiar I(S).

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I, in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director - studii superioare, in cadrul Directiei Formare Continua.

Miercuri, 18 mai 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post de muncitor VI (bucatar), vacant, pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 08.06.2016, orele 10.00-12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S) (specialist relatii publice), in cadrul Serviciului Relatii Publice si Alumni.

Marti, 17 mai 2016

1.   RAPORT FINA L al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I (instalator), pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

Luni, 16 mai 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Fonduri Europene:

    - consilier juridic (debutant);

    - administrator financiar (IS).

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I, in cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor I (lacatus), vacant, pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Vineri, 13 mai 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor VI (bucatar), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Joi, 12 mai 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor I(instalator), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

Miercuri, 11 mai 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor I(lacatus), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Marti, 10 mai 2016

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de Muncitor calificat I, in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Laboratorul de Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

Luni, 9 mai 2016

1.    ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 31.05.2016, orele 12.00-14:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Directia Achizitii - Biroul Parc Auto, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar I(M), conform statului de functii.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 31.05.2016, orele 09.00-11:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Directia Achizitii - Biroul Parc Auto, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi contractual vacante de Sofer (M), conform statului de functii.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor IV (bucatar), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

 Vineri, 6 mai 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 30.05.2016, orele 11.00-13:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Serviciul Secretariat Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Administrator Financiar I(M), conform statutului de functii al Serviciului Secretariat Rectorat.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor I (instalator), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea concursului in data de 30.05.2016, orele 12.00-14:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Directia Achizitii, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de Redactor IA (S), Directia Achizitii, Serviciul Editura Politehnica.

Joi, 5 mai 2016

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de31.05.2016, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, cladirea RECTORAT, corp AN, camera 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de auditor I(S), in cadrul Serviciului Audit.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat vacant, pe durata nedeterminata, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Miercuri, 4 mai 2016

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de sef birou (M) vacant, pe durata nedeterminata, in cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de Tehnician (M) vacant, pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Departamentul Masini, Materiale si Actionari Electrice.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice de catre candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor I (lacatus), in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer III (S), in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, departamentul TMETF.