Admitere Licenta 2014

Admitere online - http://admitere.pub.ro 

Teste on-line de evaluare cunostinte

Cursuri de pregatire la matematica si fizica


Anunț în atenția candidaților la examenul de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2014

Înscrierea candidaților care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2014 se poate face în baza adeverinței – în original sau copie legalizată – care atestă promovarea examenului, eliberată de unitatea școlară absolvită, cu sau fara viza inspectoratului scolar.

Candidații declarați admiși sunt obligați ca la inmatriculare sa prezinte adeverinta de promovare a examenului național de bacalaureat în original, avizată de inspectoratul școlar.

Pentru cazare pe perioada ADMITERII la UPB va puteti adresa la Camera 004, Camin P6, dupa efectuarea procedurilor de inscriere.

Informatii suplimentare despre cazare pot fi obtinute la Tel: 021 402 8348  


Perioada de preinscriere online - 5 mai - 11 iulie 2014

Candidatii preinscrisi online beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de inscriere. Taxa de inscriere este de 100 lei.

PERIOADA DE INSCRIERE: 12 - 19 iulie 2014 

Inscrierile se fac la sediile facultatilor, intre orele 09:00-16:00.

Test de competenta lingvistica - 18 iulie 2014 - la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine (pentru candidatii care nu poseda un certificat de competenta lingvistica).

PROBELE DE CONCURS - 21 si 22 iulie 2014

 REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2014-2015 ciclul de studii universitare de licenţă


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facultăţi la care admiterea se va face pe baza a doua probe scrise 

 1. Energetică
 2. Automatică şi Calculatoare
 3. Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 4. Transporturi
 5. Inginerie Aerospaţială 
 6. Inginerie în Limbi Străine
 7. Ştiinţe Aplicate


Facultăţi la care admiterea se va face pe baza unei probe INTERVIU si pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat
Proba - INTERVIU - va fi sustinuta de catre candidat in aceeasi zi cu inscrierea 

 1. Inginerie Electrică
 2. Inginerie Mecanică şi Mecatronică
 3. Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
 4. Ingineria Sistemelor Biotehnice
 5. Ştiinta şi Ingineria Materialelor
 6. Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
 7. Inginerie Medicală
 8. Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

  Actele necesare pentru inscriere :

  • 3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
  • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
  • foaia matricola eliberata de liceu (original);
  • copie legalizata a certificatului de nastere;
  • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);