Admitere Licenta 2015

Admitere online - http://admitere.pub.ro 

Teste on-line de evaluare cunostinte

Cursuri de pregatire la matematica si fizica


Anunț în atenția candidaților la examenul de admitere la studii universitare de licență, sesiunea 2 septembrie 2014

  DECIZIA COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE REFERITOARE LA MODALITATEA DE OCUPARE A LOCURILOR VACANTE ÎN CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL I DE STUDI I


Calendarul detaliat al procesului de admitere
1. Înscrieri sesiunea 2 (până la 12 septembrie 2014)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie. Lista actelor necesare se găsește în cadrul regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2014-2015, pagina 11.

Dacă un candidat a selectat mai multe facultăți, el va prezenta câte un dosar și va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare facultate.

2. Rezultate sesiunea 2 (începând cu 12 septembrie 2014)

Se afişează candidaţii admişi şi înmatriculaţi în ambele sesiuni de admitere.  Un candidat nu poate rămâne înmatriculat la mai multe facultăți fără taxă. 

Candidații din sesiunea 1 sau 2, ajunși în aceeastă etapă cu înmatriculări la două sau mai multe facultăți, la domenii fără taxă, se prezintă la secretariatele facultăților respective, pentru a clarifica situația.


 REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2014-2015 ciclul de studii universitare de licenţă


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facultăţi la care admiterea se va face pe baza a doua probe scrise 

 1. Energetică
 2. Automatică şi Calculatoare
 3. Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 4. Transporturi
 5. Inginerie Aerospaţială 
 6. Inginerie în Limbi Străine
 7. Ştiinţe Aplicate


Facultăţi la care admiterea se va face pe baza unei probe INTERVIU si pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat
Proba - INTERVIU - va fi sustinuta de catre candidat in aceeasi zi cu inscrierea 

 1. Inginerie Electrică
 2. Inginerie Mecanică şi Mecatronică
 3. Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
 4. Ingineria Sistemelor Biotehnice
 5. Ştiinta şi Ingineria Materialelor
 6. Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
 7. Inginerie Medicală
 8. Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

  Actele necesare pentru inscriere :

  • 3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
  • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
  • foaia matricola eliberata de liceu (original);
  • copie legalizata a certificatului de nastere;
  • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);