Admitere Doctorat 2016

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează in sesiunea a II-a 5-27 septembrie2016, în conformitate cu următorul program:

Înscrierea candidaţilor - 05-27 septembrie 2016
Susţinerea probei de specialitate, validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor - 28-30 septembrie 2016

   DATE DE CONTACT ALE SCOLILOR DOCTORALE 

  LISTA CONDUCATORILOR DE DOCTORAT DIN UPB


DOCUMENTE UTILE


1.    Regulament privind organizarea studiilor universitare de doctorat in UPB

2.   METODOLOGIE privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat - anul universitar 2016-2017

3.    Repartitia locurilor bugetate la doctorat pe scoli doctorale 2016

4.     Anexa 1 - Domeniile fundamentale de doctorat

5.      Anexa 2 - Cerere

6.     Anexa 3 - Fisa inscriere

7.     Anexa 4 - Fisa examinare

8.      Anexa 5 - Declaratie